Tagi: Różnice pomiędzy wersjami

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 133 wersji utworzonych przez 28 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
<h2>Lista dostępnych tagów</h2>
+
'''[[Tagi/Lista|Lista wszystkich dostępnych tagów Joggera]]''':
lista aktualnie dostępnych tagów (pogrubione są nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe):
+
  
&ADMIN_BLOCK<br />
+
* [[Tagi/Wpisy|Wpisy]]
ADMIN_BLOCK<br />
+
* [[Tagi/Strony|Strony]]
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&<br />
+
* [[Tagi/Stronicowanie|Stronicowanie]]
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&<br />
+
* [[Tagi/Archiwum|Archiwum]]
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&<br />
+
* [[Tagi/Kategorie|Kategorie]]
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&<br />
+
* [[Tagi/Linki|Linki]]
ALL_ENTRIES_HREF&<br />
+
* [[Tagi/Komentarze|Komentarze]]
&ARCHIVE_BLOCK<br />
+
* [[Tagi/Formularz|Formularz]]
ARCHIVE_BLOCK<br />
+
* [[Tagi/Admin|Admin]]
<b>ARCHIVE_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
* [[Tagi/Niezalogowany|Niezalogowany użytkownik]]
<b>ARCHIVE_CURRENT_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
* [[Tagi/Zalogowany|Zalogowany użytkownik]]
ARCHIVE_HREF&<br />
+
* [[Tagi/Użytkownik Joggera]]
ARCHIVE_HREF_DESCR&<br />
+
* [[Tagi/Status|Status]]
<b>&CATEGORY_BLOCK</b><br />
+
* [[Tagi/Wyszukiwarka|Wyszukiwarka]]
<b>CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
* [[Tagi/Inne|Inne]]
<b>CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
* [[Tagi/MiniBlog|MiniBlog]]
<b>CATEGORY_ENTRIES&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
* [[Tagi/Tagi|Tagi]]
<b>CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>CATEGORY_ID&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
&COMMENT_BLOCK<br />
+
COMMENT_BLOCK<br />
+
COMMENT_CLASS&<br />
+
COMMENT_CONTENT&<br />
+
COMMENT_DATE&<br />
+
<b>COMMENT_FAVICON&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FAVICON2&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
COMMENT_FORM&<br />
+
<b>COMMENT_FORM_ACTION&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&COMMENT_FORM_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_BODY&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_CODE&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_NICKID&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_NICKURL&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
COMMENT_HOUR&<br />
+
<b>&COMMENT_LOGGED_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_LOGGED_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
COMMENT_NICK&<br />
+
<b>&COMMENT_NONE_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_NONE_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
&ENTRY_BLOCK<br />
+
ENTRY_BLOCK<br />
+
<b>&ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
ENTRY_CLASS&<br />
+
ENTRY_CLASS_RESET&<br />
+
ENTRY_COMMENT_HREF&<br />
+
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&<br />
+
ENTRY_CONTENT&<br />
+
<b>ENTRY_CONTENT_SHORT&</b><br />
+
ENTRY_DATE&<br />
+
&ENTRY_DAY_BLOCK<br />
+
ENTRY_DAY_BLOCK<br />
+
ENTRY_HOUR&<br />
+
ENTRY_ID&<br />
+
ENTRY_LEVEL&<br />
+
ENTRY_SUBJECT&<br />
+
<b>FOOTER&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>HEADER&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
JID&<br />
+
<b>&JOGGER_USER_BLOCK</b><br />
+
<b>JOGGER_USER_BLOCK</b><br />
+
&LINK_BLOCK<br />
+
LINK_BLOCK<br />
+
<b>LINK_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>LINK_CLASS_RESET&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
+
<b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>LINK_GROUP_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
LINK_HREF&<br />
+
LINK_HREF_DESCR&<br />
+
&LOGGED_USER_BLOCK<br />
+
LOGGED_USER_BLOCK<br />
+
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&<br />
+
LOGGED_USER_NAME&<br />
+
&NOUSER_BLOCK<br />
+
NOUSER_BLOCK<br />
+
STATUS_DESCR&<br />
+
STATUS_DESCR2&<br />
+
STATUS_IMAGE&<br />
+
STATUS_TEXT&<br />
+
<b>USER_LOG_IN_ACTION&</b><br />
+
USER_LOG_IN_HREF&
+
  
 
+
[[Kategoria:Pomoc|Tagi]]
 
+
[[Kategoria:Tagi|!]]
''uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)''
+
 
+
<h2>Opis nowych tagów</h2>
+
 
+
<h3>ARCHIVE_CLASS</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ARCHIVE_CLASS;</code> lub <code>&lt;ARCHIVE_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>ARCHIVE_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>archive1</code> i <code>archive2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
+
 
+
<h3>ARCHIVE_CURRENT_DESCR</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ARCHIVE_CURRENT_DESCR;</code> lub <code>&lt;ARCHIVE_CURRENT_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy (nie musi znajdywać się w bloku <b>ARCHIVE_BLOCK</b>)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia opis (zależnie od wyboru użytkownika w panelu administracyjnym, czyli albo podział na miesiące, albo na dni) archwium, które jest obecnie oglądane</dd></dl>
+
 
+
<h3>CATEGORY_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;CATEGORY_BLOCK&gt; ... &lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w tym bloku umieszczana jest lista z kategoriami</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
&lt;ul id="categories"&gt;
+
&lt;CATEGORY_BLOCK&gt;
+
    &lt;li class="&amp;CATEGORY_CLASS;" id="&amp;CATEGORY_ID;"&gt;
+
    &lt;a href="&CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;
+
    (&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
+
&lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;
+
&lt;/ul&gt;
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>CATEGORY_CLASS</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>category1</code> i <code>category2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
+
 
+
<h3>CATEGORY_ENTRIES</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ENTRIES;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia liczbę wpisów w danej kategorii</dd></dl>
+
 
+
<h3>CATEGORY_HREF</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia URL do kategorii (lista kategorii)</dd></dl>
+
 
+
<h3>CATEGORY_HREF_DESCR</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii</dd></dl>
+
 
+
<h3>CATEGORY_ID</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ID;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ID/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia identyfikator do kategorii</dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FAVICON</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;COMMENT_FAVICON;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FAVICON/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>COMMENT_BLOCK</b> (szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>znacznik jest podmieniany na favikone zarejestrowanego użytwkownika; wymagany plik w katalogu: favicon.png, favicon.gif, favicon.jpg lub favicon.ico; maksymalna wielkość favikony to 32x32 piksele</dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FAVICON2</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;COMMENT_FAVICON2;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FAVICON2/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>COMMENT_BLOCK</b> (szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia czysty link do obrazka (favikony)</dd></dl>
+
 
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w tym bloku umieszczany jest formularz dodawania komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
&lt;div class="komentblok"&gt;
+
&lt;h3 class="kTyt"&gt;Dodaj nowy komentarz:&lt;/h3&gt;
+
&lt;div class="komentarze"&gt;<div class="komklcomment1"&gt;
+
 
+
&lt;COMMENT_FORM_BLOCK&gt;
+
&lt;form action="&amp;COMMENT_FORM_ACTION;" method="post" id="formcomment"&gt;
+
&lt;fieldset&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;label id="commnicklab" for="commnickid"&gt;Podpis:&lt;/label&gt;
+
    &lt;input type="text" name="commnickid" id="commnickid" value="&COMMENT_FORM_NICKID;" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;div class="commrow2"&gt;
+
    &lt;label id="commbodylab" for="commbody"&gt;Treść:&lt;/label&gt;
+
    &lt;textarea name="commbody" id="commbody" cols="60" cows="6"&gt;&lt;COMMENT_FORM_BODY/&gt;&lt;/textarea&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
 
+
&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow2"&gt;
+
    &lt;input type="checkbox" name="notifystart" id="notifystart" value="notify" checked="checked" /&gt;
+
    &lt;label id="notifylab" for="notifystart"&gt;Śledź ten wątek&lt;/label&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;
+
 
+
&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;input type="submit" name="notifystop" id="notifystop" value="Przestań śledzić" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt;
+
 
+
&lt;COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;label id="commnickurllab" for="commnickurl"&gt;Podpis:&lt;/label&gt;
+
    &lt;input type="text" name="commnickurl" id="commnickurl" value="&amp;COMMENT_FORM_NICKURL;" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;div class="commrow2"&gt;
+
    &lt;label id="codelab" for="code">Kod: &lt;img src="&amp;COMMENT_FORM_CODE;" alt="code" /&gt;&lt;/label&gt;
+
    &lt;input type="text" name="code" id="code" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt;
+
 
+
&lt;div&gt;
+
    &lt;input type="submit" name="submit" id="submitcomm" value="Wyślij" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/fieldset&gt;
+
&lt;/form&gt;
+
 
+
&lt;/COMMENT_FORM_BLOCK&gt;
+
 
+
&lt;COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;label id="commlogged" for="commlogged"&gt;Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować&lt;/label&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt;
+
 
+
&lt;COMMENT_NONE_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;label id="commnone" for="commnone"&gt;Komentarze zablokowane&lt;/label&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_NONE_BLOCK&gt;
+
 
+
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
</pre></dd></dl>
+
<dl><dt>uwagi</dt>
+
<dd><ol>
+
<li>należy zauważyć, że tag <b>COMMENT_BLOCK</b> także jest poprawnym tagiem formularza komentarzy, lecz nie pozwala on, na tak elastyczną modyfikację tegoż formularza</li>
+
</ol></dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_ACTION</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_ACTION;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_ACTION/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia wartość atrybutu <code>action</code> dla formularza komentarzy</dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_BODY</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_BODY;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_BODY/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>treść komentarza dla formularza komentarzy (umieszczany pomiędzy znacznikami <code>&lt;textarea&gt; (...) &lt;/textarea&gt;</code>)</dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_CODE</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_CODE;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_CODE/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia grafikę kodu potrzebnego do wysłania komentarza (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)</dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_NICKID</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_NICKID;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_NICKID/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia podpis komentującego (tylko dla użytkowników zalogowanych)</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
&lt;COMMENT_FORM_BLOCK&gt;
+
(...)
+
&lt;input type="text" name="commnickid" id="commnickid" value="&COMMENT_FORM_NICKID;" /&gt;
+
(...)
+
&lt;/COMMENT_FORM_BLOCK&gt;
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_NICKURL</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_NICKURL;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_NICKURL/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia URL komentującego (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)</dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b>)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w bloku tym umieszczany jest <code>checkbox</code> pozwalający na śledzenie danego wątku</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
(...)
+
&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow2"&gt;
+
    &lt;input type="checkbox" name="notifystart" id="notifystart" value="notify" checked="checked" /&gt;
+
    &lt;label id="notifylab" for="notifystart"&gt;Śledź ten wątek&lt;/label&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;
+
(...)
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b>)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w bloku tym umieszczany jest <code>input</code> pozwalający na zakończenie śledzenia danego wątku</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
(...)
+
&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;input type="submit" name="notifystop" id="notifystop" value="Przestań śledzić" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;
+
(...)
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b>)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w bloku tym umieszczana jest część formularza komentarzy widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
(...)
+
&lt;COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;label id="commnickurllab" for="commnickurl"&gt;Podpis:&lt;/label&gt;
+
    &lt;input type="text" name="commnickurl" id="commnickurl" value="&amp;COMMENT_FORM_NICKURL;" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;div class="commrow2"&gt;
+
    &lt;label id="codelab" for="code">Kod: &lt;img src="&amp;COMMENT_FORM_CODE;" alt="code" /&gt;&lt;/label&gt;
+
    &lt;input type="text" name="code" id="code" /&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt;
+
(...)
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_LOGGED_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze są dostępne tylko po zalogowaniu się</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
(...)
+
&lt;COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;label id="commlogged" for="commlogged"&gt;Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować&lt;/label&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt;
+
(...)
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>COMMENT_NONE_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_NONE_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_NONE_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze zostały zablokowane</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
(...)
+
&lt;COMMENT_NONE_BLOCK&gt;
+
&lt;div class="commrow1"&gt;
+
    &lt;label id="commnone" for="commnone"&gt;Komentarze zablokowane&lt;/label&gt;
+
&lt;/div&gt;
+
&lt;/COMMENT_NONE_BLOCK&gt;
+
(...)
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <code>&lt;ENTRY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
&lt;ENTRY_BLOCK&gt;
+
    &lt;div class="entry"&gt;
+
        &lt;h2 id="&ENTRY_ID;"&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
+
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_LEVEL/&gt; poziom | &lt;ENTRY_DATE/&gt;, &lt;ENTRY_HOUR/&gt;&lt;br /&gt;
+
        kategoria:
+
            &lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;
+
            &lt;a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;
+
            &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;&lt;/p&gt;
+
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_CONTENT/&gt;&lt;/p&gt;
+
        &lt;p&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
+
    &lt;/div&gt;
+
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
+
</pre></dd></dl>
+
 
+
<h3>ENTRY_CATEGORY_CLASS</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>entrycategory1</code> i <code>entrycategory2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b> (wykorzystywany, gdy w użyciu jest <b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2</b>)</dd></dl>
+
 
+
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia URL do kategorii (przy notce)</dd></dl>
+
 
+
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)</dd></dl>
+
 
+
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia tytuły jednej lub więcej kategorii przy wpisie; każda z nich odzielona jest przecinkiem. Wykorzystywane, gdy użytkownik chce dodawać wpisy nie tylko do jednej kategorii).</dd></dl>
+
 
+
<h3>HEADER</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;HEADER;</code> lub <code>&lt;HEADER/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
+
<pre>
+
&lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"&gt;
+
&lt;html lang="pl"&gt;
+
&lt;head&gt;
+
&lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"&gt;
+
&lt;meta name="robots" content="noindex, nofollow"&gt;
+
&lt;title>Jogger :: [Twój JID]&lt;/title&gt;
+
&lt;link rel="StyleSheet" href="/files/style.css" type="text/css"&gt;
+
&lt;/head&gt;
+
&lt;body&gt;
+
</pre>
+
</dd></dl>
+
<dl><dt>uwagi</dt>
+
<dd><ol>
+
<li>działa w połączeniu ze znacznikiem <b>FOOTER</b> (może także występować sam w szablonie)</li>
+
<li>podczas tworzenia szablonu należy wgrać na serwer plik styli CSS o następującej nazwie <code>style.css</code></li>
+
</ol></dd></dl>
+
 
+
<h3>FOOTER</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;FOOTER;</code> lub <code>&lt;FOOTER/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
+
<pre>
+
&lt;/body&gt;
+
&lt;/html&gt;
+
</pre>
+
</dd></dl>
+
 
+
<h3>LINK_CLASS</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;LINK_CLASS;</code> lub <code>&lt;LINK_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>LINK_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>link1</code> i <code>link2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
+
 
+
<h3>LINK_CLASS_RESET</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;LINK_CLASS_RESET;</code> lub <code>&lt;LINK_CLASS_RESET/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>LINK_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>działa tylko w połączeniu z <b>LINK_CLASS</b>. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku <b>LINK_BLOCK</b>. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania <b>LINK_CLASS</b> i ponowne rozpoczęcie od <code>link1</code>.</dd></dl>
+
 
+
<h3>LINK_GROUP_BLOCK</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt; ... &lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>w tym bloku umieszczana jest lista kategorii linków oraz linki należące do tej kategorii</dd></dl>
+
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dd><pre>
+
&lt;ul id="links"&gt;
+
&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt;
+
    &lt;li&gt;&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;
+
    &lt;ul&gt;
+
        &lt;LINK_BLOCK&gt;
+
&lt;li class="&LINK_CLASS;"&gt;&lt;a href="&amp;LINK_HREF;?"&gt;&lt;LINK_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
+
&lt;/LINK_BLOCK&gt;
+
    &lt;/ul&gt;
+
    &lt;/li&gt;
+
&lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;
+
&lt;/ul&gt;
+
</pre></dd></dl>
+
<dl><dt>uwagi</dt>
+
<dd><ol>
+
<li>należy zauważyć, że blok <b>LINK_BLOCK</b> znajduje się pomiędzy blokiem <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (w innym przypadku jogger wywołuje błąd)</li>
+
<li>najlepszym rozwiązaniem tego jest użycie nieuporządkowanej listy <code>&lt;ul&gt;...&lt;/ul&gt;</code> (jak podano w przykładzie)</li>
+
</ol></dd></dl>
+
 
+
<h3>LINK_GROUP_DESCR</h3>
+
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;LINK_GROUP_DESCR;</code> lub <code>&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia tytuł (opis) kategorii (grupy) linków</dd></dl>
+

Aktualna wersja na dzień 11:35, 10 sie 2008

Lista wszystkich dostępnych tagów Joggera: