Tagi: Różnice pomiędzy wersjami

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m
Linia 78: Linia 78:
 
LINK_BLOCK<br />
 
LINK_BLOCK<br />
 
<b>LINK_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>LINK_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>LINK_CLASS_RESET&</b><br />
+
<b>LINK_CLASS_RESET&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>&LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
 
<b>&LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
 
<b>LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
 
<b>LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
Linia 198: Linia 198:
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>link1</code> i <code>link2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>link1</code> i <code>link2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 +
 +
 +
<h3>LINK_CLASS_RESET</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;LINK_CLASS_RESET;</code> lub <code>&lt;LINK_CLASS_RESET/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>LINK_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>działa tylko w połączeniu z <b>LINK_CLASS</b>. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku <b>LINK_BLOCK</b>. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania <b>LINK_CLASS</b> i ponowne rozpoczęcie od <code>link1</code>.</dd></dl>

Wersja z 10:51, 16 lut 2006

Lista tagów

lista aktualnie dostępnych tagów (pogrubione są nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe):

&ADMIN_BLOCK
ADMIN_BLOCK
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&
ALL_ENTRIES_HREF&
&ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_CLASS&
ARCHIVE_CURRENT_DESCR&
ARCHIVE_HREF&
ARCHIVE_HREF_DESCR&
&CATEGORY_BLOCK
CATEGORY_BLOCK (opisany)
CATEGORY_CLASS&
CATEGORY_ENTRIES& (opisany)
CATEGORY_HREF& (opisany)
CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
CATEGORY_ID& (opisany)
&COMMENT_BLOCK
COMMENT_BLOCK
COMMENT_CLASS&
COMMENT_CONTENT&
COMMENT_DATE&
COMMENT_FAVICON&
COMMENT_FAVICON2&
COMMENT_FORM&
COMMENT_FORM_ACTION&
&COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BODY&
COMMENT_FORM_CODE&
COMMENT_FORM_NICKID&
COMMENT_FORM_NICKURL&
&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_HOUR&
&COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_NICK&
&COMMENT_NONE_BLOCK
COMMENT_NONE_BLOCK
&ENTRY_BLOCK
ENTRY_BLOCK
&ENTRY_CATEGORY_BLOCK
ENTRY_CATEGORY_BLOCK (opisany)
ENTRY_CATEGORY_CLASS&
ENTRY_CATEGORY_HREF& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&
ENTRY_CLASS&
ENTRY_CLASS_RESET&
ENTRY_COMMENT_HREF&
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&
ENTRY_CONTENT&
ENTRY_CONTENT_SHORT&
ENTRY_DATE&
&ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_HOUR&
ENTRY_ID&
ENTRY_LEVEL&
ENTRY_SUBJECT&
FOOTER&
HEADER&
JID&
&JOGGER_USER_BLOCK
JOGGER_USER_BLOCK
&LINK_BLOCK
LINK_BLOCK
LINK_CLASS& (opisany)
LINK_CLASS_RESET& (opisany)
&LINK_GROUP_BLOCK
LINK_GROUP_BLOCK
LINK_GROUP_DESCR&
LINK_HREF&
LINK_HREF_DESCR&
&LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&
LOGGED_USER_NAME&
&NOUSER_BLOCK
NOUSER_BLOCK
STATUS_DESCR&
STATUS_DESCR2&
STATUS_IMAGE&
STATUS_TEXT&
USER_LOG_IN_ACTION&
USER_LOG_IN_HREF&


uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)

Opis nowych tagów

CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<CATEGORY_BLOCK> ... </CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista z kategoriami
przykład
<ul id="categories">
<CATEGORY_BLOCK>
  <li id="&CATEGORY_ID;"><a href="&CATEGORY_HREF;"><CATEGORY_HREF_DESCR/>
  (<CATEGORY_ENTRIES/>)</a></li>
</CATEGORY_BLOCK>
</ul>

CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_HREF; lub <CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (lista kategorii)

CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_HREF_DESCR; lub <CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii

CATEGORY_ENTRIES

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ENTRIES; lub <CATEGORY_ENTRIES/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia liczbę wpisów w danej kategorii

CATEGORY_ID

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ID; lub <CATEGORY_ID/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia identyfikator do kategorii

ENTRY_CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<ENTRY_CATEGORY_BLOCK> ... </ENTRY_CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <ENTRY_BLOCK> ... </ENTRY_BLOCK>)
działanie
w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu
przykład
<ENTRY_BLOCK>
  <div class="entry">
    <h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>
	<p><ENTRY_LEVEL/> poziom | <ENTRY_DATE/>, <ENTRY_HOUR/><br />
    kategoria: 
      <ENTRY_CATEGORY_BLOCK>
      <a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"><ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/></a>
      </ENTRY_CATEGORY_BLOCK></p>
	<p><ENTRY_CONTENT/></p>
    <p><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/></a></p>
  </div>
</ENTRY_BLOCK>

ENTRY_CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)

LINK_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &LINK_CLASS; lub <LINK_CLASS/>
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst link1 i link2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS


LINK_CLASS_RESET

typ
pojedynczy, zapis: &LINK_CLASS_RESET; lub <LINK_CLASS_RESET/>
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
działa tylko w połączeniu z LINK_CLASS. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku LINK_BLOCK. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania LINK_CLASS i ponowne rozpoczęcie od link1.