Tagi: Różnice pomiędzy wersjami

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
lista aktualnie dostępnych tagów ( pogrubione sa nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe ):
+
<h2>Lista tagów</h2>
 +
lista aktualnie dostępnych tagów (pogrubione nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe):
  
 
&ADMIN_BLOCK<br />
 
&ADMIN_BLOCK<br />
Linia 17: Linia 18:
 
<b>CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_CLASS&</b><br />
 
<b>CATEGORY_CLASS&</b><br />
<b>CATEGORY_ENTRIES&</b><br />
+
<b>CATEGORY_ENTRIES&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>CATEGORY_HREF_DESCR&</b><br />
+
<b>CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>CATEGORY_ID&</b><br />
+
<b>CATEGORY_ID&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
&COMMENT_BLOCK<br />
 
&COMMENT_BLOCK<br />
 
COMMENT_BLOCK<br />
 
COMMENT_BLOCK<br />
Linia 51: Linia 52:
 
ENTRY_BLOCK<br />
 
ENTRY_BLOCK<br />
 
<b>&ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
 
<b>&ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
<b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_CLASS&</b><br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_CLASS&</b><br />
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF&</b><br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR&</b><br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&</b><br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&</b><br />
 
ENTRY_CLASS&<br />
 
ENTRY_CLASS&<br />
Linia 100: Linia 101:
 
''uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)''
 
''uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)''
  
<h2>NOWE TAGI</h2>
+
<h2>Opis nowych tagów</h2>
  
 
<h3>CATEGORY_BLOCK</h3>
 
<h3>CATEGORY_BLOCK</h3>
Linia 113: Linia 114:
 
&lt;ul id="categories"&gt;
 
&lt;ul id="categories"&gt;
 
     &lt;CATEGORY_BLOCK&gt;
 
     &lt;CATEGORY_BLOCK&gt;
    &lt;li&gt;&lt;a href="&CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt; (&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
+
        &lt;li id="&amp;CATEGORY_ID;"&gt;&lt;a href="&CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt; (&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 
     &lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;
 
     &lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;
 
&lt;/ul&gt;
 
&lt;/ul&gt;
Linia 120: Linia 121:
 
<h3>CATEGORY_HREF</h3>
 
<h3>CATEGORY_HREF</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&&lt;CATEGORY_HREF&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
 
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
<dd>wstawia URL do kategorii</dd></dl>
+
<dd>wstawia URL do kategorii (lista kategorii)</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>CATEGORY_HREF_DESCR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>CATEGORY_ENTRIES</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ENTRIES;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia liczbę wpisów w danej kategorii</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>CATEGORY_ID</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ID;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ID/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia identyfikator do kategorii</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <code>&lt;ENTRY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu</dd></dl>
 +
<dl><dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;ENTRY_BLOCK&gt;
 +
    &lt;div class="entry"&gt;
 +
        &lt;h2 id="&ENTRY_ID;"&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
 +
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_LEVEL/&gt; poziom | &lt;ENTRY_DATE/&gt;, &lt;ENTRY_HOUR/&gt;&lt;br /&gt;
 +
        kategoria:
 +
            &lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;
 +
            &lt;a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;
 +
            &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;&lt;/p&gt;
 +
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_CONTENT/&gt;&lt;/p&gt;
 +
        &lt;p&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
 +
    &lt;/div&gt;
 +
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
 +
</pre></dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL do kategorii (przy notce)</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)</dd></dl>

Wersja z 00:34, 16 lut 2006

Lista tagów

lista aktualnie dostępnych tagów (pogrubione są nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe):

&ADMIN_BLOCK
ADMIN_BLOCK
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&
ALL_ENTRIES_HREF&
&ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_CLASS&
ARCHIVE_CURRENT_DESCR&
ARCHIVE_HREF&
ARCHIVE_HREF_DESCR&
&CATEGORY_BLOCK
CATEGORY_BLOCK (opisany)
CATEGORY_CLASS&
CATEGORY_ENTRIES& (opisany)
CATEGORY_HREF& (opisany)
CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
CATEGORY_ID& (opisany)
&COMMENT_BLOCK
COMMENT_BLOCK
COMMENT_CLASS&
COMMENT_CONTENT&
COMMENT_DATE&
COMMENT_FAVICON&
COMMENT_FAVICON2&
COMMENT_FORM&
COMMENT_FORM_ACTION&
&COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BODY&
COMMENT_FORM_CODE&
COMMENT_FORM_NICKID&
COMMENT_FORM_NICKURL&
&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_HOUR&
&COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_NICK&
&COMMENT_NONE_BLOCK
COMMENT_NONE_BLOCK
&ENTRY_BLOCK
ENTRY_BLOCK
&ENTRY_CATEGORY_BLOCK
ENTRY_CATEGORY_BLOCK (opisany)
ENTRY_CATEGORY_CLASS&
ENTRY_CATEGORY_HREF& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&
ENTRY_CLASS&
ENTRY_CLASS_RESET&
ENTRY_COMMENT_HREF&
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&
ENTRY_CONTENT&
ENTRY_CONTENT_SHORT&
ENTRY_DATE&
&ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_HOUR&
ENTRY_ID&
ENTRY_LEVEL&
ENTRY_SUBJECT&
FOOTER&
HEADER&
JID&
&JOGGER_USER_BLOCK
JOGGER_USER_BLOCK
&LINK_BLOCK
LINK_BLOCK
LINK_CLASS&
LINK_CLASS_RESET&
&LINK_GROUP_BLOCK
LINK_GROUP_BLOCK
LINK_GROUP_DESCR&
LINK_HREF&
LINK_HREF_DESCR&
&LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&
LOGGED_USER_NAME&
&NOUSER_BLOCK
NOUSER_BLOCK
STATUS_DESCR&
STATUS_DESCR2&
STATUS_IMAGE&
STATUS_TEXT&
USER_LOG_IN_ACTION&
USER_LOG_IN_HREF&


uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)

Opis nowych tagów

CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<CATEGORY_BLOCK> ... </CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista z kategoriami
przykład
<ul id="categories">
  <CATEGORY_BLOCK>
    <li id="&CATEGORY_ID;"><a href="&CATEGORY_HREF;"><CATEGORY_HREF_DESCR/> (<CATEGORY_ENTRIES/>)</a></li>
  </CATEGORY_BLOCK>
</ul>

CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_HREF; lub <CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (lista kategorii)

CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_HREF_DESCR; lub <CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii

CATEGORY_ENTRIES

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ENTRIES; lub <CATEGORY_ENTRIES/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia liczbę wpisów w danej kategorii

CATEGORY_ID

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ID; lub <CATEGORY_ID/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia identyfikator do kategorii

ENTRY_CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<ENTRY_CATEGORY_BLOCK> ... </ENTRY_CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <ENTRY_BLOCK> ... </ENTRY_BLOCK>)
działanie
w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu
przykład
<ENTRY_BLOCK>
  <div class="entry">
    <h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>
	<p><ENTRY_LEVEL/> poziom | <ENTRY_DATE/>, <ENTRY_HOUR/><br />
    kategoria: 
      <ENTRY_CATEGORY_BLOCK>
      <a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"><ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/></a>
      </ENTRY_CATEGORY_BLOCK></p>
	<p><ENTRY_CONTENT/></p>
    <p><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/></a></p>
  </div>
</ENTRY_BLOCK>

ENTRY_CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)