Tagi: Różnice pomiędzy wersjami

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 11: Linia 11:
 
&ARCHIVE_BLOCK<br />
 
&ARCHIVE_BLOCK<br />
 
ARCHIVE_BLOCK<br />
 
ARCHIVE_BLOCK<br />
<b>ARCHIVE_CLASS&</b><br />
+
<b>ARCHIVE_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ARCHIVE_CURRENT_DESCR&</b><br />
 
<b>ARCHIVE_CURRENT_DESCR&</b><br />
 
ARCHIVE_HREF&<br />
 
ARCHIVE_HREF&<br />
Linia 17: Linia 17:
 
<b>&CATEGORY_BLOCK</b><br />
 
<b>&CATEGORY_BLOCK</b><br />
 
<b>CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>CATEGORY_CLASS&</b><br />
+
<b>CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_ENTRIES&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_ENTRIES&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
Linia 53: Linia 53:
 
<b>&ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
 
<b>&ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>ENTRY_CATEGORY_CLASS&</b><br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&</b><br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
ENTRY_CLASS&<br />
 
ENTRY_CLASS&<br />
 
ENTRY_CLASS_RESET&<br />
 
ENTRY_CLASS_RESET&<br />
Linia 80: Linia 80:
 
<b>LINK_CLASS_RESET&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>LINK_CLASS_RESET&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
<b>&LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
 
<b>&LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
<b>LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
+
<b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
<b>LINK_GROUP_DESCR&</b><br />
+
<b>LINK_GROUP_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 
LINK_HREF&<br />
 
LINK_HREF&<br />
 
LINK_HREF_DESCR&<br />
 
LINK_HREF_DESCR&<br />
Linia 102: Linia 102:
  
 
<h2>Opis nowych tagów</h2>
 
<h2>Opis nowych tagów</h2>
 +
 +
<h3>ARCHIVE_CLASS</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ARCHIVE_CLASS;</code> lub <code>&lt;ARCHIVE_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ARCHIVE_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>archive1</code> i <code>archive2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
  
 
<h3>CATEGORY_BLOCK</h3>
 
<h3>CATEGORY_BLOCK</h3>
Linia 114: Linia 122:
 
&lt;ul id="categories"&gt;
 
&lt;ul id="categories"&gt;
 
&lt;CATEGORY_BLOCK&gt;
 
&lt;CATEGORY_BLOCK&gt;
     &lt;li id="&amp;CATEGORY_ID;"&gt;&lt;a href="&CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;
+
     &lt;li class="&amp;CATEGORY_CLASS;" id="&amp;CATEGORY_ID;"&gt;
 +
    &lt;a href="&CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;
 
     (&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 
     (&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 
&lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;
 
&lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;
 
&lt;/ul&gt;
 
&lt;/ul&gt;
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
 +
 +
<h3>CATEGORY_CLASS</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>category1</code> i <code>category2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 +
 +
<h3>CATEGORY_ENTRIES</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ENTRIES;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia liczbę wpisów w danej kategorii</dd></dl>
  
 
<h3>CATEGORY_HREF</h3>
 
<h3>CATEGORY_HREF</h3>
Linia 135: Linia 160:
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii</dd></dl>
 
<dd>wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii</dd></dl>
 
<h3>CATEGORY_ENTRIES</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ENTRIES;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;</code></dd></dl>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
 
<dd>blok <b>CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia liczbę wpisów w danej kategorii</dd></dl>
 
  
 
<h3>CATEGORY_ID</h3>
 
<h3>CATEGORY_ID</h3>
Linia 174: Linia 191:
 
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
 
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
 +
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_CLASS</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>entrycategory1</code> i <code>entrycategory2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b> (wykorzystywany, gdy w użyciu jest <b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2</b>)</dd></dl>
  
 
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF</h3>
 
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF</h3>
Linia 190: Linia 215:
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)</dd></dl>
 
<dd>wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)</dd></dl>
 +
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia tytuły jednej lub więcej kategorii przy wpisie; każda z nich odzielona jest przecinkiem. Wykorzystywane, gdy użytkownik chce dodawać wpisy nie tylko do jednej kategorii).</dd></dl>
  
 
<h3>LINK_CLASS</h3>
 
<h3>LINK_CLASS</h3>
Linia 198: Linia 231:
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>link1</code> i <code>link2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>link1</code> i <code>link2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 
  
 
<h3>LINK_CLASS_RESET</h3>
 
<h3>LINK_CLASS_RESET</h3>
Linia 207: Linia 239:
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>działa tylko w połączeniu z <b>LINK_CLASS</b>. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku <b>LINK_BLOCK</b>. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania <b>LINK_CLASS</b> i ponowne rozpoczęcie od <code>link1</code>.</dd></dl>
 
<dd>działa tylko w połączeniu z <b>LINK_CLASS</b>. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku <b>LINK_BLOCK</b>. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania <b>LINK_CLASS</b> i ponowne rozpoczęcie od <code>link1</code>.</dd></dl>
 +
 +
<h3>LINK_GROUP_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt; ... &lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>w tym bloku umieszczana jest lista kategorii linków oraz linki należące do tej kategorii</dd></dl>
 +
<dl><dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;ul id="links"&gt;
 +
&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt;
 +
    &lt;li&gt;&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;
 +
    &lt;ul&gt;
 +
        &lt;LINK_BLOCK&gt;
 +
&lt;li class="&LINK_CLASS;"&gt;&lt;a href="&amp;LINK_HREF;?"&gt;&lt;LINK_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 +
&lt;/LINK_BLOCK&gt;
 +
    &lt;/ul&gt;
 +
    &lt;/li&gt;
 +
&lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;
 +
&lt;/ul&gt;
 +
</pre></dd></dl>
 +
<dl><dt>uwagi</dt>
 +
<dd><ol>
 +
<li>należy zauważyć, że blok <b>LINK_BLOCK</b> znajduje się pomiędzy blokiem <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (w innym przypadku jogger wywołuje błąd)</li>
 +
<li>najlepszym rozwiązaniem tego jest użycie nieuporządkowanej listy <code>&lt;ul&gt;...&lt;/ul&gt;</code> (jak podano w przykładzie)</li>
 +
</ol></dd></dl>
 +
 +
<h3>LINK_GROUP_DESCR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;LINK_GROUP_DESCR;</code> lub <code>&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia tytuł (opis) kategorii (grupy) linków</dd></dl>

Wersja z 16:40, 16 lut 2006

Lista tagów

lista aktualnie dostępnych tagów (pogrubione są nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe):

&ADMIN_BLOCK
ADMIN_BLOCK
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&
ALL_ENTRIES_HREF&
&ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_CLASS& (opisany)
ARCHIVE_CURRENT_DESCR&
ARCHIVE_HREF&
ARCHIVE_HREF_DESCR&
&CATEGORY_BLOCK
CATEGORY_BLOCK (opisany)
CATEGORY_CLASS& (opisany)
CATEGORY_ENTRIES& (opisany)
CATEGORY_HREF& (opisany)
CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
CATEGORY_ID& (opisany)
&COMMENT_BLOCK
COMMENT_BLOCK
COMMENT_CLASS&
COMMENT_CONTENT&
COMMENT_DATE&
COMMENT_FAVICON&
COMMENT_FAVICON2&
COMMENT_FORM&
COMMENT_FORM_ACTION&
&COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BODY&
COMMENT_FORM_CODE&
COMMENT_FORM_NICKID&
COMMENT_FORM_NICKURL&
&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_HOUR&
&COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_NICK&
&COMMENT_NONE_BLOCK
COMMENT_NONE_BLOCK
&ENTRY_BLOCK
ENTRY_BLOCK
&ENTRY_CATEGORY_BLOCK
ENTRY_CATEGORY_BLOCK (opisany)
ENTRY_CATEGORY_CLASS& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2& (opisany)
ENTRY_CLASS&
ENTRY_CLASS_RESET&
ENTRY_COMMENT_HREF&
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&
ENTRY_CONTENT&
ENTRY_CONTENT_SHORT&
ENTRY_DATE&
&ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_HOUR&
ENTRY_ID&
ENTRY_LEVEL&
ENTRY_SUBJECT&
FOOTER&
HEADER&
JID&
&JOGGER_USER_BLOCK
JOGGER_USER_BLOCK
&LINK_BLOCK
LINK_BLOCK
LINK_CLASS& (opisany)
LINK_CLASS_RESET& (opisany)
&LINK_GROUP_BLOCK
LINK_GROUP_BLOCK (opisany)
LINK_GROUP_DESCR& (opisany)
LINK_HREF&
LINK_HREF_DESCR&
&LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&
LOGGED_USER_NAME&
&NOUSER_BLOCK
NOUSER_BLOCK
STATUS_DESCR&
STATUS_DESCR2&
STATUS_IMAGE&
STATUS_TEXT&
USER_LOG_IN_ACTION&
USER_LOG_IN_HREF&


uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)

Opis nowych tagów

ARCHIVE_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &ARCHIVE_CLASS; lub <ARCHIVE_CLASS/>
stosowanie
blok ARCHIVE_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst archive1 i archive2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<CATEGORY_BLOCK> ... </CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista z kategoriami
przykład
<ul id="categories">
<CATEGORY_BLOCK>
  <li class="&CATEGORY_CLASS;" id="&CATEGORY_ID;">
  <a href="&CATEGORY_HREF;"><CATEGORY_HREF_DESCR/>
  (<CATEGORY_ENTRIES/>)</a></li>
</CATEGORY_BLOCK>
</ul>

CATEGORY_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_CLASS; lub <CATEGORY_CLASS/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst category1 i category2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

CATEGORY_ENTRIES

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ENTRIES; lub <CATEGORY_ENTRIES/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia liczbę wpisów w danej kategorii

CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_HREF; lub <CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (lista kategorii)

CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_HREF_DESCR; lub <CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii

CATEGORY_ID

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ID; lub <CATEGORY_ID/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia identyfikator do kategorii

ENTRY_CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<ENTRY_CATEGORY_BLOCK> ... </ENTRY_CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <ENTRY_BLOCK> ... </ENTRY_BLOCK>)
działanie
w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu
przykład
<ENTRY_BLOCK>
  <div class="entry">
    <h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>
	<p><ENTRY_LEVEL/> poziom | <ENTRY_DATE/>, <ENTRY_HOUR/><br />
    kategoria: 
      <ENTRY_CATEGORY_BLOCK>
      <a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"><ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/></a>
      </ENTRY_CATEGORY_BLOCK></p>
	<p><ENTRY_CONTENT/></p>
    <p><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/></a></p>
  </div>
</ENTRY_BLOCK>

ENTRY_CATEGORY_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_CLASS; lub <ENTRY_CATEGORY_CLASS/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst entrycategory1 i entrycategory2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS (wykorzystywany, gdy w użyciu jest ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2)

ENTRY_CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuły jednej lub więcej kategorii przy wpisie; każda z nich odzielona jest przecinkiem. Wykorzystywane, gdy użytkownik chce dodawać wpisy nie tylko do jednej kategorii).

LINK_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &LINK_CLASS; lub <LINK_CLASS/>
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst link1 i link2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

LINK_CLASS_RESET

typ
pojedynczy, zapis: &LINK_CLASS_RESET; lub <LINK_CLASS_RESET/>
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
działa tylko w połączeniu z LINK_CLASS. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku LINK_BLOCK. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania LINK_CLASS i ponowne rozpoczęcie od link1.

LINK_GROUP_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<LINK_GROUP_BLOCK> ... </LINK_GROUP_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista kategorii linków oraz linki należące do tej kategorii
przykład
<ul id="links">
<LINK_GROUP_BLOCK>
  <li><LINK_GROUP_DESCR/>
  <ul>
    <LINK_BLOCK>
	<li class="&LINK_CLASS;"><a href="&LINK_HREF;?"><LINK_HREF_DESCR/></a></li>
	</LINK_BLOCK>
  </ul>
  </li>
</LINK_GROUP_BLOCK>
</ul>
uwagi
 1. należy zauważyć, że blok LINK_BLOCK znajduje się pomiędzy blokiem LINK_GROUP_BLOCK (w innym przypadku jogger wywołuje błąd)
 2. najlepszym rozwiązaniem tego jest użycie nieuporządkowanej listy <ul>...</ul> (jak podano w przykładzie)

LINK_GROUP_DESCR

typ
pojedynczy, zapis &LINK_GROUP_DESCR; lub <LINK_GROUP_DESCR/>
stosowanie
blok LINK_GROUP_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) kategorii (grupy) linków