Tagi: Różnice pomiędzy wersjami

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(opisano większość tagów (brakuje 2))
Linia 1: Linia 1:
<h2>Lista dostępnych tagów</h2>
+
<p>Lista i opisy dostępnych tagów Joggera 2.0. Nowe tagi są odpowiednio zaznaczone.</p>
lista aktualnie dostępnych tagów (pogrubione są nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe):
+
  
&ADMIN_BLOCK<br />
+
<h2>Wpis (ENTRY)</h2>
ADMIN_BLOCK<br />
+
<h3>ENTRY_BLOCK</h3>
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&<br />
+
<dl><dt>typ</dt>
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&<br />
+
<dd>wymagany tag otwierający i tag zamykający  (<code>&lt;ENTRY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_BLOCK&gt;</code>)</dd>
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&<br />
+
<dt>stosowanie</dt>
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&<br />
+
<dd>strona główna joggera</dd>
ALL_ENTRIES_HREF&<br />
+
<dt>działanie</dt>
&ARCHIVE_BLOCK<br />
+
<dd>wstawia wpisy</dd>
ARCHIVE_BLOCK<br />
+
<dt>przykład</dt>
<b>ARCHIVE_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<dd><pre>
<b>ARCHIVE_CURRENT_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
&lt;ENTRY_BLOCK&gt;
ARCHIVE_HREF&<br />
+
    &lt;div class="entry"&gt;
ARCHIVE_HREF_DESCR&<br />
+
        &lt;h2 id="&ENTRY_ID;"&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
<b>&CATEGORY_BLOCK</b><br />
+
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_LEVEL/&gt; poziom | &lt;ENTRY_DATE/&gt;, &lt;ENTRY_HOUR/&gt;&lt;br /&gt;
<b>CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
        kategoria:
<b>CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
            &lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;
<b>CATEGORY_ENTRIES&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
&lt;a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;
<b>CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
            &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;&lt;/p&gt;
<b>CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_CONTENT/&gt;&lt;/p&gt;
<b>CATEGORY_ID&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
&lt;ADMIN_BLOCK&gt;
&COMMENT_BLOCK<br />
+
&lt;span&gt;
COMMENT_BLOCK<br />
+
&lt;a href="&amp;ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;"&gt;Edytuj&lt;/a&gt;,
COMMENT_CLASS&<br />
+
        &lt;a href="&amp;ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;&gt;Usuń&lt;/a&gt;.
COMMENT_CONTENT&<br />
+
&lt;/span&gt;
COMMENT_DATE&<br />
+
&lt;/ADMIN_BLOCK&gt;
<b>COMMENT_FAVICON&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
    &lt;p&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
<b>COMMENT_FAVICON2&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
    &lt;/div&gt;
COMMENT_FORM&<br />
+
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
<b>COMMENT_FORM_ACTION&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
</pre></dd></dl>
<b>&COMMENT_FORM_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_BODY&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_CODE&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_NICKID&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>COMMENT_FORM_NICKURL&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
COMMENT_HOUR&<br />
+
<b>&COMMENT_LOGGED_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_LOGGED_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
COMMENT_NICK&<br />
+
<b>&COMMENT_NONE_BLOCK</b><br />
+
<b>COMMENT_NONE_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
&ENTRY_BLOCK<br />
+
ENTRY_BLOCK<br />
+
<b>&ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
ENTRY_CLASS&<br />
+
ENTRY_CLASS_RESET&<br />
+
ENTRY_COMMENT_HREF&<br />
+
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&<br />
+
ENTRY_CONTENT&<br />
+
<b>ENTRY_CONTENT_SHORT&</b><br />
+
ENTRY_DATE&<br />
+
&ENTRY_DAY_BLOCK<br />
+
ENTRY_DAY_BLOCK<br />
+
ENTRY_HOUR&<br />
+
ENTRY_ID&<br />
+
ENTRY_LEVEL&<br />
+
ENTRY_SUBJECT&<br />
+
<b>FOOTER&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>HEADER&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
JID&<br />
+
<b>&JOGGER_USER_BLOCK</b><br />
+
<b>JOGGER_USER_BLOCK</b><br />
+
&LINK_BLOCK<br />
+
LINK_BLOCK<br />
+
<b>LINK_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>LINK_CLASS_RESET&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>&LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
+
<b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
<b>LINK_GROUP_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
LINK_HREF&<br />
+
LINK_HREF_DESCR&<br />
+
&LOGGED_USER_BLOCK<br />
+
LOGGED_USER_BLOCK<br />
+
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&<br />
+
LOGGED_USER_NAME&<br />
+
&NOUSER_BLOCK<br />
+
NOUSER_BLOCK<br />
+
STATUS_DESCR&<br />
+
STATUS_DESCR2&<br />
+
STATUS_IMAGE&<br />
+
STATUS_TEXT&<br />
+
<b>USER_LOG_IN_ACTION&</b> (<i>opisany</i>)<br />
+
USER_LOG_IN_HREF&
+
  
 +
<h3>ENTRY_DAY_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>znacznik opcjonalny; wymagany tag otwierający i tag zamykający  (<code>&lt;ENTRY_DAY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_DAY_BLOCK&gt;</code>)</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>użycie tego znacznika nie jest obowiązkowe. Służy on do grupowania wpisów z jednego dnia, zatem jeśli w projekcie szablonu każdy wpis jest oddzielną jednostką, ten znacznik nie będzie przydatny.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;ENTRY_BLOCK&gt;
 +
&lt;div class="dzien"&gt;
 +
&lt;h2&gt;dzień &lt;ENTRY_DATE/&gt;</a> roku:&lt;/h2&gt;
 +
    &lt;ENTRY_DAY_BLOCK&gt;
 +
    &lt;div class="entry"&gt;
 +
    &lt;h2 id="&ENTRY_ID;"&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
 +
    &lt;p&gt;&lt;ENTRY_LEVEL/&gt; poziom |&lt;ENTRY_HOUR/&gt;&lt;br /&gt;
 +
    kategoria:
 +
    &lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;
 +
    &lt;a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;
 +
    &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;&lt;/p&gt;
 +
    &lt;p&gt;&lt;ENTRY_CONTENT/&gt;&lt;/p&gt;
 +
    &lt;p&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
 +
    &lt;/div&gt;
 +
    &lt;ADMIN_BLOCK&gt;
 +
    &lt;span&gt;
 +
    &lt;a href="&amp;ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;"&gt;Edytuj&lt;/a&gt;,
 +
    &lt;a href="&amp;ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;&gt;Usuń&lt;/a&gt;.
 +
    &lt;/span&gt;
 +
    &lt;/ADMIN_BLOCK&gt;
 +
    &lt;/ENTRY_DAY_BLOCK&gt;
 +
    &lt;hr /&gt;
 +
&lt;/div&gt;
 +
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>Należy zwrócić uwagę na położenie nagłówka h2 zawierającego znacznik <strong>ENTRY_DATE</strong> oraz na położenie poziomej linii <code>&lt;hr /&gt;</code></dd></dl>
  
 +
<h3>ENTRY_SUBJECT</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_SUBJECT;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera i szablon komentarzy (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia tytuł wpisu (tytuły dodaje się wysyłając w kliencie Jabbera wpis jako wiadomość, a nie jako czat).</dd></dl>
  
''uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)''
+
<h3>ENTRY_DATE</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_DATE/&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_DATE;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>) i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt><dd>wstawia datę (dzień, miesiąc (słownie) i rok) wysłania wpisu lub wpisów.</dd></dl>
  
<h2>Opis nowych tagów</h2>
+
<h3>ENTRY_HOUR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_HOUR/&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_HOUR;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>) i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia godzinę wysłania wpisu (w formacie GG:MM:SS).</dd></dl>
  
<h3>ARCHIVE_CLASS</h3>
+
<h3>ENTRY_ID</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_ID/&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_ID;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>) i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia numer ID wpisu w bazie Joggera. Można tego użyć, by stworzyć zakotwiczenie do wpisu (ang. <em lang="en" xml:lang="en">anchor link</em>). Wstawiany tekst wygląda np. tak: <code>e32726</code></dd>
 +
<dt>przykłady</dt>
 +
<dd>znacznika mozna użyć po prostu w atrybucie <strong>id</strong> np. nagłowka wpisu:
 +
<pre>&lt;h2 id="&amp;ENTRY_ID;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/h2&gt;</pre>
 +
Można także zrobić od razu odnośnik do danego wpisu, na wypadek, gdyby ktoś chciał podać doń URL:
 +
<pre>&lt;h2 id="&amp;ENTRY_ID;"&gt;&lt;a href="#&amp;ENTRY_ID;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;</pre></dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_LEVEL</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_LEVEL/&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_LEVEL</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>) i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia liczbę oznaczającą poziom dostępności wpisu. Poziom ten określa się poprzedzając treść wpisu znacznikiem <code>&lt;LEVELx&gt;</code>, gdzie x to liczba od 0 do 10. Poziom 0 oznacza, że wpis będzie widoczne dla każdego, a oprócz tego (i tym różni się od poziomu 1.) zostanie wyświetlony na stronie głównej Joggera, w częsci "Ostatnio dodane
 +
wpisy". Poziomy od 2 do 10 są już prywatne, by przeczytać takie wpisy, należy się zalogować.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd>Znacznika <code>&lt;ENTRY_LEVEL&gt;</code> można użyć na przykład do określenia koloru tła tytułu w zależności od poziomu dostępności wpisu.
 +
<pre>
 +
&lt;h2 class="poziom&amp;ENTRY_LEVEL;" id="&amp;ENTRY_ID;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/h2&gt;
 +
</pre>
 +
CSS:
 +
<pre>
 +
.poziom0 { background-color: #fff; }
 +
.poziom1 { background-color: #eee; }
 +
.poziom2 { background-color: #ddd; }
 +
.poziom3 { background-color: #ccc; }
 +
(...)
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>Znacznika można użyć na wiele sposobów. Można po prostu przy każdym wpisie wyświetlić jego poziom dostępności, można (tak jak wyżej) zmieniać kolory tła wpisów, można użyć atrybutu <strong>title</strong>, lub pseudoelementów CSS :before i :after (np. <code>.poziom2:after { content: " (Wpis ukryty)" }</code> - pomysł [http://xyc.jogger.pl XyCastego]. Wszystko jest dozwolone.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CONTENT</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_CONTENT&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_CONTENT;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>) i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia treść wpisu.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_COMMENT_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_COMMENT_HREF&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_COMMENT_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL w odnośniku do strony z komentarzami.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&gt;</code> lub  <code>&amp;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>)</dd><dt>działanie</dt><dd>wstawia
 +
tekst odnośnika do stron z komentarzami. Jeśli nie ma żadnych komentarzy, wtedy jest to "Dodaj komentarz". Jeśli komentarze są - np. "1 komentarz", "3 komentarze", "5 komentarzy".</dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>Ponieważ możliwe jest, że kilka wpisów nie będzie miało żadnego komentarza lub
 +
będą miały taką samą ich liczbę, może się zdarzyć, że na stronie będzie kilka odnośników tak samo opisanych, a prowadzących do różnych stron. Może to spowodować nieporozumienia, szczególnie w przeglądarkach
 +
tekstowych lub dźwiękowych. Dlatego zalecany jest zapis:
 +
<pre>
 +
&lt;a href="&amp;ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;
 +
&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/&gt;&lt;span class="ukryj"&gt; do wpisu &lt;em&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;
 +
&lt;/a&gt;</pre>
 +
Klasa "ukryj" powinna zostać w CSS zdefiniowana następująco:
 +
<pre>
 +
.ukryj {
 +
display: none;
 +
}
 +
</pre>
 +
Dzieki temu, przeglądając stronę bez CSS, zamiast napisu "2 komentarze" w trzech różnych miejscach, zobaczymy: "2 komentarze do wpisu <em>Pierwszy</em>", "2 komentarze do wpisu <em>Drugi</em>", "2 komentarze do wpisu <em>Trzeci</em>".</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CLASS</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_CLASS&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_CLASS;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>działa analogicznie do znacznika <strong>COMMENT_CLASS</strong> - naprzemiennie wstawia tekst <code>entry1</code> i <code>entry2</code>. Można go użyć zarówno do wpisów jak i do całych dni, o ile w szablonie zastosowano znacznik <strong>ENTRY_DAY_BLOCK</strong>. <strong>ENTRY_CLASS</strong> zawsze wstawia wspomniane teksty naprzemiennie - bez względu na liczbę wpisów zgrupowanych pod jadą datą.</dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>patrz <strong>ENTRY_CLASS_RESET</strong><br /> [http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=60 Bugger - zgłoszenie nr 60] <strong  style="color: green;">(OK)</strong></dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CLASS_RESET</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ENTRY_CLASS_RESET&gt;</code> lub <code>&amp;ENTRY_CLASS_RESET;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>strona główna joggera (w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>działa tylko w połączeniu z <strong>ENTRY_CLASS</strong>. Nie ma ściśle wyznaczonego miejsca, może zostać wpisany gdziekolwiek w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>. Powoduje zignorowanie dotychczasowego porządku działania <strong>ENTRY_CLASS</strong> i ponowne rozpoczęcie od <code>entry1</code>. Znacznik ten może być przydatny, jeśli wpisy zgrupowane pod wspólną datą mają zmieniać klasy lokalnie, a nie globalnie. W takim przypadku każdy pierwszy wpis danego dnia miałby klasę <code>entry1</code>.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_BLOCK (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <code>&lt;ENTRY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu</dd></dl>
 +
<dl><dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;ENTRY_BLOCK&gt;
 +
    &lt;div class="entry"&gt;
 +
        &lt;h2 id="&ENTRY_ID;"&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
 +
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_LEVEL/&gt; poziom | &lt;ENTRY_DATE/&gt;, &lt;ENTRY_HOUR/&gt;&lt;br /&gt;
 +
        kategoria:
 +
            &lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;
 +
            &lt;a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;
 +
            &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;&lt;/p&gt;
 +
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_CONTENT/&gt;&lt;/p&gt;
 +
        &lt;p&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
 +
    &lt;/div&gt;
 +
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
 +
</pre></dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_CLASS (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>entrycategory1</code> i <code>entrycategory2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b> (wykorzystywany, gdy w użyciu jest <b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2</b>)</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL do kategorii (przy notce)</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2 (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2/&gt;</code></dd></dl>
 +
<dl><dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 +
<dl><dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia tytuły jednej lub więcej kategorii przy wpisie; każda z nich odzielona jest przecinkiem. Wykorzystywane, gdy użytkownik chce dodawać wpisy nie tylko do jednej kategorii).</dd></dl>
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>Archwium wpisów (ARCHIVE)</h2>
 +
<h3>ARCHIVE_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i tag zamykający (<code>&lt;ARCHIVE_BLOCK&gt; ... &lt;/ARCHIVE_BLOCK&gt;</code>)</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>w tym bloku należy umieścić kod odpowiadający za wyświetlanie linków do stron z poprzednimi wpisami.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>Starsze wpisy:
 +
&lt;ul&gt;
 +
  &lt;ARCHIVE_BLOCK&gt;
 +
    &lt;li&gt;&lt;a href="&amp;ARCHIVE_HREF;"&gt;&lt;ARCHIVE_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 +
  &lt;/ARCHIVE_BLOCK&gt;
 +
&lt;/ul&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=10 Bugger - zgłoszenie nr 10] (propozycja nowych znaczników)<br />[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=20 Bugger - zgłoszenie nr 20] (propozycja nowych znaczników)</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ARCHIVE_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ARCHIVE_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;ARCHIVE_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>ARCHIVE_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL do stron archiwum.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ARCHIVE_HREF_DESCR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ARCHIVE_HREF_DESCR/&gt;</code> lub <code>&amp;ARCHIVE_HREF_DESCR;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>ARCHIVE_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia nazwy stron archiwum (np. <em>Styczeń 2004</em> lub - jeśli sortujemy wpisy według ich liczby na stronie - np. <em>17.02.2004 - 27.01.2004</em>).</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ARCHIVE_CLASS (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ARCHIVE_CLASS;</code> lub <code>&lt;ARCHIVE_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ARCHIVE_CLASS;</code> lub <code>&lt;ARCHIVE_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
Linia 111: Linia 286:
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>archive1</code> i <code>archive2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>archive1</code> i <code>archive2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
  
<h3>ARCHIVE_CURRENT_DESCR</h3>
+
<h3>ARCHIVE_CURRENT_DESCR (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ARCHIVE_CURRENT_DESCR;</code> lub <code>&lt;ARCHIVE_CURRENT_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ARCHIVE_CURRENT_DESCR;</code> lub <code>&lt;ARCHIVE_CURRENT_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
Linia 119: Linia 294:
 
<dd>wstawia opis (zależnie od wyboru użytkownika w panelu administracyjnym, czyli albo podział na miesiące, albo na dni) archwium, które jest obecnie oglądane</dd></dl>
 
<dd>wstawia opis (zależnie od wyboru użytkownika w panelu administracyjnym, czyli albo podział na miesiące, albo na dni) archwium, które jest obecnie oglądane</dd></dl>
  
<h3>CATEGORY_BLOCK</h3>
+
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>Kategorie wpisów (CATEGORY) (NOWY)</h2>
 +
<h3>CATEGORY_BLOCK (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;CATEGORY_BLOCK&gt; ... &lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;CATEGORY_BLOCK&gt; ... &lt;/CATEGORY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
Linia 137: Linia 317:
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>CATEGORY_CLASS</h3>
+
<h3>CATEGORY_CLASS (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
Linia 145: Linia 325:
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>category1</code> i <code>category2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>category1</code> i <code>category2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
  
<h3>CATEGORY_ENTRIES</h3>
+
<h3>CATEGORY_ENTRIES (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ENTRIES;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;</code></dd></dl>
 
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ENTRIES;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ENTRIES/&gt;</code></dd></dl>
Linia 153: Linia 333:
 
<dd>wstawia liczbę wpisów w danej kategorii</dd></dl>
 
<dd>wstawia liczbę wpisów w danej kategorii</dd></dl>
  
<h3>CATEGORY_HREF</h3>
+
<h3>CATEGORY_HREF (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
Linia 161: Linia 341:
 
<dd>wstawia URL do kategorii (lista kategorii)</dd></dl>
 
<dd>wstawia URL do kategorii (lista kategorii)</dd></dl>
  
<h3>CATEGORY_HREF_DESCR</h3>
+
<h3>CATEGORY_HREF_DESCR (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
 
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
Linia 169: Linia 349:
 
<dd>wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii</dd></dl>
 
<dd>wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii</dd></dl>
  
<h3>CATEGORY_ID</h3>
+
<h3>CATEGORY_ID (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ID;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ID/&gt;</code></dd></dl>
 
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;CATEGORY_ID;</code> lub <code>&lt;CATEGORY_ID/&gt;</code></dd></dl>
Linia 177: Linia 357:
 
<dd>wstawia identyfikator do kategorii</dd></dl>
 
<dd>wstawia identyfikator do kategorii</dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FAVICON</h3>
+
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>Linki (LINK)</h2>
 +
<h3>LINK_GROUP_BLOCK (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;COMMENT_FAVICON;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FAVICON/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt; ... &lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>COMMENT_BLOCK</b> (szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
<dd>znacznik jest podmieniany na favikone zarejestrowanego użytwkownika; wymagany plik w katalogu: favicon.png, favicon.gif, favicon.jpg lub favicon.ico; maksymalna wielkość favikony to 32x32 piksele</dd></dl>
+
<dd>w tym bloku umieszczana jest lista kategorii linków oraz linki należące do tej kategorii</dd></dl>
 +
<dl><dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;ul id="links"&gt;
 +
&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt;
 +
    &lt;li&gt;&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;
 +
    &lt;ul&gt;
 +
        &lt;LINK_BLOCK&gt;
 +
&lt;li class="&LINK_CLASS;"&gt;&lt;a href="&amp;LINK_HREF;"&gt;&lt;LINK_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 +
&lt;/LINK_BLOCK&gt;
 +
    &lt;/ul&gt;
 +
    &lt;/li&gt;
 +
&lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;
 +
&lt;/ul&gt;
 +
</pre></dd></dl>
 +
<dl><dt>uwagi</dt>
 +
<dd><ol>
 +
<li>należy zauważyć, że blok <b>LINK_BLOCK</b> znajduje się pomiędzy blokiem <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (w innym przypadku jogger wywołuje błąd)</li>
 +
<li>najlepszym rozwiązaniem tego jest użycie nieuporządkowanej listy <code>&lt;ul&gt;...&lt;/ul&gt;</code> (jak podano w przykładzie)</li>
 +
</ol></dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FAVICON2</h3>
+
<h3>LINK_GROUP_DESCR (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;COMMENT_FAVICON2;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FAVICON2/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;LINK_GROUP_DESCR;</code> lub <code>&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>COMMENT_BLOCK</b> (szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
<dd>wstawia czysty link do obrazka (favikony)</dd></dl>
+
<dd>wstawia tytuł (opis) kategorii (grupy) linków</dd></dl>
  
 +
<h3>LINK_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i tag zamykający (<code>&lt;LINK_BLOCK&gt; ... &lt;/LINK_BLOCK&gt;</code>)</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>w tym bloku należy umieścić kod odpowiadający za wyświetlanie linków do stron, które zapamiętamy w panelu konfiguracyjnym Joggera. Odnośniki zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej. Dzięki tej funkcji
 +
można dodawać i usuwać linki do ulubionych stron bez konieczności zmiany kodu szablonu.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;ul&gt;
 +
  &lt;LINK_BLOCK&gt;
 +
    &lt;li&gt;&lt;a href="&amp;LINK_HREF;"&gt;&lt;LINK_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 +
  &lt;/LINK_BLOCK&gt;
 +
&lt;/ul&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=7 Bugger - zgłoszenie nr 7] (propozycja nowej opcji)<br />
 +
[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=89 Bugger - zgłoszenie nr 89] (propozycja nowego znacznika)</dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FORM_BLOCK</h3>
+
<h3>LINK_HREF</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;LINK_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;LINK_HREF;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>LINK_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>w tym bloku umieszczany jest formularz dodawania komentarzy</dd></dl>
+
<dd>wstawia URL do polecanych stron. (patrz: wyjaśnienie przy <strong>LINK_BLOCK</strong>)</dd></dl>
<dl><dt>przykład</dt>
+
 
 +
<h3>LINK_HREF_DESCR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;LINK_HREF_DESCR/&gt;</code> lub <code>&amp;LINK_HREF_DESCR;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>LINK_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia nazwy polecanych stron. (patrz: wyjaśnienie przy <strong>LINK_BLOCK</strong>)</dd></dl>
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>Komentarze (COMMENT)</h2>
 +
<h3>COMMENT_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i tag zamykający (<code>&lt;COMMENT_BLOCK&gt;... &lt;/COMMENT_BLOCK&gt;</code>)</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>blok służy wyświetlaniu kolejnych komentarzy.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;h2&gt;Komentarze:&lt;/h2&gt;
 +
&lt;COMMENT_BLOCK&gt;
 +
&lt;div class="<a href="#commentclass">&amp;COMMENT_CLASS;</a>"&gt;
 +
&lt;p&gt;
 +
&lt;COMMENT_NICK/&gt; | dnia &lt;COMMENT_DATE/&gt;, o godzinie &lt;COMMENT_HOUR/&gt;
 +
 
 +
&lt;ADMIN_BLOCK&gt;       
 +
&lt;span&gt;
 +
&lt;a href="&amp;ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF;"&gt;Usuń&lt;/a&gt;,
 +
&lt;a href="&amp;ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF;"&gt;Zablokuj IP&lt;/a&gt;.
 +
&lt;/span&gt;
 +
&lt;/ADMIN_BLOCK&gt;
 +
&lt;/p&gt;
 +
&lt;p&gt;&lt;COMMENT_CONTENT/&gt;&lt;/p&gt;
 +
&lt;/div&gt;
 +
&lt;/COMMENT_BLOCK&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>patrz też: <strong>COMMENT_FORM</strong><br /><br />
 +
[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=41 Bugger - zgłoszenie nr 41] (propozycja nowych znaczników)</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_CLASS</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy , zapis: <code>&lt;COMMENT_CLASS/&gt;</code> lub <code>&amp;COMMENT_CLASS;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>COMMENT_BLOCK</strong> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia na zmianę <code>comment1</code> lub <code>comment2</code>. Dzięki temu można za pomocą CSS zróżnicować wygląd sąsiadujących komentarzy, i tym samym ułatwić ich czytanie. Najczęściej definiuje się odmienne kolory tła lub style obramowania.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_NICK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;COMMENT_NICK/&gt;</code> lub <code>&amp;COMMENT_NICK;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>COMMENT_BLOCK</strong> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia podpis komentującego. Jeśli komentujący jest użytkownikiem Joggera i w
 +
chwili dodawania komentarza był zalogowany do Joggera (zalogować się
 +
można na stronie głównej [http://jogger.pl Joggera]), wstawiony zostanie podpis będący odnośnikiem do joga komentującego.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_DATE</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;COMMENT_DATE/&gt;</code> lub <code>&amp;COMMENT_DATE;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>COMMENT_BLOCK</strong> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia datę dodania komentarza.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_HOUR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;COMMENT_HOUR/&gt;</code> lub <code>&amp;COMMENT_HOUR;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>COMMENT_BLOCK</strong> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia godzinę dodania komentarza.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_CONTENT</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;COMMENT_CONTENT/&gt;</code> lub <code>&amp;COMMENT_CONTENT;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>COMMENT_BLOCK</strong> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia treść komentarza.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_FAVICON (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;COMMENT_FAVICON;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FAVICON/&gt;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>COMMENT_BLOCK</b> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>znacznik jest podmieniany na favikone zarejestrowanego użytwkownika; wymagany plik w katalogu: favicon.png, favicon.gif, favicon.jpg lub favicon.ico; maksymalna wielkość favikony to 32x32 piksele</dd>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_FAVICON2 (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;COMMENT_FAVICON2;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FAVICON2/&gt;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <b>COMMENT_BLOCK</b> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia czysty link do obrazka (favikony)</dd>
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>Formularz komentarzy (COMMENT_FORM)</h2>
 +
<h3>COMMENT_FORM</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;COMMENT_FORM/&gt;</code> lub <code>&amp;COMMENT_FORM;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia cały formularz do dodawania komentarzy.</dd
 +
><dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;h2&gt;Dodaj swój komentarz:&lt;/h2&gt;
 +
&lt;COMMENT_FORM/&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>tag wstawia następującą tabelę (zamiast "Sledź ten wątek..." może być button "Przestań sledzić ten wątek"):
 +
<pre>
 +
&lt;form action="/comment.php" method="post"&gt;
 +
&lt;div&gt;&lt;input type="hidden" name="jid"  value="[jid_komentowanego]" /&gt;
 +
    &lt;input type="hidden" name="eid"  value="[id_wpisu]" /&gt;
 +
    &lt;input type="hidden" name="startid"  value="0" /&gt;
 +
    &lt;input type="hidden" name="op" value="addcomm" /&gt;&lt;/div&gt;
 +
 
 +
    &lt;table&gt;
 +
    &lt;tr&gt;
 +
    &lt;td&gt;Podpis:&lt;/td&gt;
 +
    &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="commnickid" <strong>id="commnickid"</strong> value="[Twój_jid]" /&gt;&lt;/td&gt;
 +
 
 +
    &lt;/tr&gt;
 +
    &lt;tr&gt;
 +
    &lt;td&gt;Treść:&lt;/td&gt;
 +
    &lt;td&gt;&lt;textarea name="commbody" <strong>id="commbody"</strong> cols="60" rows="6"&gt;&lt;/textarea&gt;&lt;/td&gt;
 +
 
 +
    &lt;/tr&gt;
 +
    &lt;tr&gt;
 +
    &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
 +
    &lt;td&gt;
 +
    &lt;input type="checkbox" name="notifyentry" value="notify" /&gt;
 +
 
 +
    Śledź ten wątek i powiadom mnie o nowych komentarzach
 +
    &lt;/td&gt;
 +
    &lt;/tr&gt;
 +
    &lt;tr&gt;
 +
    &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
 +
    &lt;td&gt;&lt;input type='submit' name="submit" <strong>id="submitcomm"</strong> value='Wyślij' /&gt;&lt;/td&gt;
 +
 +
    &lt;/tr&gt;
 +
&lt;/table&gt;
 +
&lt;/form&gt;
 +
</pre>
 +
By zastosować style do tego formularza wystarczy użyć ID jego pól. Jak widać pole z podpisem ma <code>id="commnickid"</code>, pole tekstowe z treścią komentarza - <code>id="commbody"</code>, przycisk "Wyślij" - <code>id="submitcomm"</code> a przycisk "Przestań śledzić ten wątek" - <code>id="tracestop"</code></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=8 Bugger - zgłoszenie nr 8]<br />
 +
[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=88 Bugger - zgłoszenie nr 88] <strong  style="color: green;">(OK)</strong></dd></dl>
 +
 
 +
<h3>COMMENT_FORM_BLOCK (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_BLOCK&gt;</code>)</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon komentarzy</dd><
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>w tym bloku umieszczany jest formularz dodawania komentarzy</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
<dd><pre>
 
&lt;div class="komentblok"&gt;
 
&lt;div class="komentblok"&gt;
Linia 268: Linia 658:
 
<dl><dt>uwagi</dt>
 
<dl><dt>uwagi</dt>
 
<dd><ol>
 
<dd><ol>
<li>należy zauważyć, że tag <b>COMMENT_BLOCK</b> także jest poprawnym tagiem formularza komentarzy, lecz nie pozwala on, na tak elastyczną modyfikację tegoż formularza</li>
+
<li>należy zauważyć, że tag <strong>COMMENT_BLOCK</strong> także jest poprawnym tagiem formularza komentarzy, lecz nie pozwala on, na tak elastyczną modyfikację tegoż formularza</li>
 
</ol></dd></dl>
 
</ol></dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FORM_ACTION</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_ACTION (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_ACTION;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_ACTION/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_ACTION;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_ACTION/&gt;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>COMMENT_FORM_BLOCK</strong> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>wstawia wartość atrybutu <code>action</code> dla formularza komentarzy</dd></dl>
+
<dd>wstawia wartość atrybutu <code>action</code> dla formularza komentarzy</dd>
  
<h3>COMMENT_FORM_BODY</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_BODY (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_BODY;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_BODY/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_BODY;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_BODY/&gt;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>COMMENT_FORM_BLOCK</strong> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
 
<dd>treść komentarza dla formularza komentarzy (umieszczany pomiędzy znacznikami <code>&lt;textarea&gt; (...) &lt;/textarea&gt;</code>)</dd></dl>
 
<dd>treść komentarza dla formularza komentarzy (umieszczany pomiędzy znacznikami <code>&lt;textarea&gt; (...) &lt;/textarea&gt;</code>)</dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FORM_CODE</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_CODE (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_CODE;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_CODE/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_CODE;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_CODE/&gt;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</strong> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>wstawia grafikę kodu potrzebnego do wysłania komentarza (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)</dd></dl>
+
<dd>wstawia grafikę kodu potrzebnego do wysłania komentarza (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)</dd>
  
<h3>COMMENT_FORM_NICKID</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_NICKID (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_NICKID;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_NICKID/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_NICKID;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_NICKID/&gt;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>COMMENT_FORM_BLOCK</strong> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>wstawia podpis komentującego (tylko dla użytkowników zalogowanych)</dd></dl>
+
<dd>wstawia podpis komentującego (tylko dla użytkowników zalogowanych)</dd>
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
<dd><pre>
 
&lt;COMMENT_FORM_BLOCK&gt;
 
&lt;COMMENT_FORM_BLOCK&gt;
Linia 311: Linia 701:
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FORM_NICKURL</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_NICKURL (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_NICKURL;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_NICKURL/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;COMMENT_FORM_NICKURL;</code> lub <code>&lt;COMMENT_FORM_NICKURL/&gt;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</strong> (szablon komentarzy, formularz komentarzy)</dd>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia URL komentującego (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)</dd></dl>
 
<dd>wstawia URL komentującego (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)</dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK&gt;</code>)</dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b>)</dd></dl>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <strong>COMMENT_FORM_BLOCK</strong>)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>w bloku tym umieszczany jest <code>checkbox</code> pozwalający na śledzenie danego wątku</dd></dl>
+
<dd>w bloku tym umieszczany jest <code>checkbox</code> pozwalający na śledzenie danego wątku</dd>
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
<dd><pre>
 
(...)
 
(...)
Linia 338: Linia 728:
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK&gt;</code>)</dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b>)</dd></dl>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <strong>COMMENT_FORM_BLOCK</strong>)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>w bloku tym umieszczany jest <code>input</code> pozwalający na zakończenie śledzenia danego wątku</dd></dl>
+
<dd>w bloku tym umieszczany jest <code>input</code> pozwalający na zakończenie śledzenia danego wątku</dd>
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
<dd><pre>
 
(...)
 
(...)
Linia 356: Linia 746:
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</h3>
+
<h3>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK&gt;</code>)</dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <b>COMMENT_FORM_BLOCK</b>)</dd></dl>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok <strong>COMMENT_FORM_BLOCK</strong>)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>w bloku tym umieszczana jest część formularza komentarzy widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników</dd></dl>
+
<dd>w bloku tym umieszczana jest część formularza komentarzy widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników</dd>
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
<dd><pre>
 
(...)
 
(...)
Linia 379: Linia 769:
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>COMMENT_LOGGED_BLOCK</h3>
+
<h3>COMMENT_LOGGED_BLOCK (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_LOGGED_BLOCK&gt;</code>)</dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy</dd></dl>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze są dostępne tylko po zalogowaniu się</dd></dl>
+
<dd>w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze są dostępne tylko po zalogowaniu się</dd>
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
<dd><pre>
 
(...)
 
(...)
Linia 397: Linia 787:
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>COMMENT_NONE_BLOCK</h3>
+
<h3>COMMENT_NONE_BLOCK (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_NONE_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_NONE_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;COMMENT_NONE_BLOCK&gt; ... &lt;/COMMENT_NONE_BLOCK&gt;</code>)</dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy</dd></dl>
+
<dd>szablon komentarzy, formularz komentarzy</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze zostały zablokowane</dd></dl>
+
<dd>w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze zostały zablokowane</dd>
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
<dd><pre>
 
(...)
 
(...)
Linia 415: Linia 805:
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</h3>
+
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>Admin (ADMIN)</h2>
 +
<h3>ADMIN_BLOCK</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>wymagany tag otwierający i tag zamykający (<code>&lt;ADMIN_BLOCK&gt; ... &lt;/ADMIN_BLOCK&gt;</code>)</dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <code>&lt;ENTRY_BLOCK&gt; ... &lt;/ENTRY_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu</dd></dl>
+
<dd>blok powoduje pokazanie zawartej w nim treści jedynie zalogowanemu (na [http://jogger.pl stronie głównej Joggera]) właścicielowi. Można w nim umieścić wszystko, jednak 4 specjalne tagi nadają się do tego lepiej niż cokolwiek innego.</dd>
<dl><dt>przykład</dt>
+
<dt>przykład</dt>
<dd><pre>
+
<dd>w bloku <strong>ENTRY_BLOCK</strong>:
&lt;ENTRY_BLOCK&gt;
+
<pre>
    &lt;div class="entry"&gt;
+
&lt;ENTRY_BLOCKY&gt;
        &lt;h2 id="&ENTRY_ID;"&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_SUBJECT/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
+
(...)
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_LEVEL/&gt; poziom | &lt;ENTRY_DATE/&gt;, &lt;ENTRY_HOUR/&gt;&lt;br /&gt;
+
&lt;ADMIN_BLOCK&gt;
        kategoria:
+
&lt;span&gt;
            &lt;ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;
+
&lt;a href="&amp;ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;"&gt;Edytuj&lt;/a&gt;,
            &lt;a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;
+
&lt;a href="&amp;ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;"&gt;Usuń&lt;/a&gt;.
            &lt;/ENTRY_CATEGORY_BLOCK&gt;&lt;/p&gt;
+
    &lt;/span&gt;
&lt;p&gt;&lt;ENTRY_CONTENT/&gt;&lt;/p&gt;
+
&lt;/ADMIN_BLOCK&gt;
        &lt;p&gt;&lt;a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"&gt;&lt;ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
+
(...)
    &lt;/div&gt;
+
 
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
 
&lt;/ENTRY_BLOCK&gt;
 +
</pre>
 +
w bloku <strong>COMMENT_BLOCK</strong>:
 +
<pre>
 +
&lt;COMMENT_BLOCK&gt;
 +
(...)
 +
&lt;ADMIN_BLOCK&gt;
 +
&lt;span&gt;
 +
&lt;a href="&amp;ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF;"&gt;Usuń&lt;/a&gt;,
 +
&lt;a href="&amp;ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF;"&gt;Zablokuj IP&lt;/a&gt;.
 +
&lt;/span&gt;
 +
&lt;/ADMIN_BLOCK&gt;
 +
(...)
 +
&lt;/COMMENT_BLOCK&gt;
 +
</pre>
 +
można też tak:
 +
<pre>
 +
&lt;ADMIN_BLOCK&gt;
 +
&lt;p&gt;Tego akapitu nie zobaczy nikt poza mną.&lt;/p&gt;
 +
&lt;/ADMIN_BLOCK&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>4 tagi zaczynające się od "<strong>ADMIN_</strong>" nie muszą być umieszczone w bloku <strong>ADMIN_BLOCK</strong>. Jednak wtedy zwykli użytkownicy odwiedzający joga zobaczą opisy
 +
adminowych odnośników. Niczym to nie grozi, bo bez hasła i tak nic nie popsują, chodzi tylko o wygląd strony.<br /><br />
 +
[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=77 Bugger - zgłoszenie nr 77] (propozycja nowych znaczników)<br />
 +
[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=90 Bugger - zgłoszenie nr 90] (propozycja nowych znaczników)</dd></dl>
 +
 +
<h3>ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>ADMIN_BLOCK</strong> (szablon strony głównej (wtedy w bloku <strong>ENTRIES_DAY</strong>) i szablon komentarzy (wtedy gdziekolwiek, bo odnosi się do komentowanego wpisu))</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL do strony edycji danego wpisu.</dd></dl>
 +
 +
<h3>ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>ADMIN_BLOCK</strong> (szablon strony głównej (wtedy w bloku <strong>ENTRIES_DAY</strong>) i szablon komentarzy (wtedy gdziekolwiek, bo odnosi się do komentowanego wpisu))</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL do strony z pytaniem o potwierdzenie usunięcia danego wpisu.</dd></dl>
 +
 +
<h3>ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF/&gt;</code> lub  <code>&amp;ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>ADMIN_BLOCK</strong> w bloku <strong>COMMENT_BLOCK</strong> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL do odnośnika powodującego usunięcie danego komentarza (bez potwierdzania).</dd></dl>
 +
 +
<h3>ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>ADMIN_BLOCK</strong> w bloku <strong>COMMENT_BLOCK</strong> (szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL do odnośnika powodującego zablokowanie IP osoby komentującej.</dd></dl>
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
<h2>Niezalogowany użytkownik (NOUSER)</h2>
 +
<h3>NOUSER_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i tag zamykający (<code>&lt;NOUSER_BLOCK&gt; ... &lt;/NOUSER_BLOCK&gt;</code>)</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>Wszystko umieszczone w tym bloku będzie widoczne jedynie dla niezalogowanych
 +
użytkowników, np. zwykłych gości. Można tu wstawić link do strony logowania lub od razu odpowiedni formularz (dzięki dla [http://krysk.jogger.pl kryska]).</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
Dla znajomych
 +
&lt;NOUSER_BLOCK&gt;
 +
&lt;p&gt;&lt;a href="&amp;USER_LOG_IN_HREF;"&gt;Zaloguj się&lt;/a&gt;, by przeczytać inne wpisy.&lt;/p&gt;
 +
&lt;/NOUSER_BLOCK&gt;
 +
&lt;LOGGED_USER_BLOCK&gt;
 +
( ... )
 +
&lt;/LOGGED_USER_BLOCK&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>patrz: formularz logowania</dd></dl>
 +
 +
<h3>USER_LOG_IN_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;USER_LOG_IN_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;USER_LOG_IN_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>np. blok <strong>NOUSER_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia URL odnośnika  do strony  logowania [http://login.staszyna.jogger.pl http://login.staszyna.jogger.pl]). Takiego linka można np. użyć dyskretnie, by nie tylko ukryć niektóre wpisy, ale także samą informację o ukrywaniu czegokolwiek.</dd></dl>
 +
 +
<h3>USER_LOG_IN_ACTION (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;USER_LOG_IN_ACTION;</code> lub <code>&lt;USER_LOG_IN_ACTION/&gt;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>blok <strong>NOUSER_BLOCK</strong> (szablon strony logowania)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia wartość atrybutu <code>action</code> dla formularza logowania</dd></dl>
 +
 +
<h3>FORMULARZ</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>formularz przygotowany przez [http://krysk.jogger.pl kryska], z moimi niewielkimi modyfikacjami</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>np. blok <strong>NOUSER_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>formularz od razu przekazuje Joggerowi dane o nazwie użytkownika i haśle, bez pośrednictwa wyżej wspomnianej strony.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd>
 +
<pre>Dla znajomych:&lt;br /&gt;
 +
&lt;NOUSER_BLOCK&gt;
 +
&lt;form action="http://login.[Twoja_nazwa_domeny].jogger.pl/index.php" method="post" id="logowanie"&gt;
 +
&lt;div&gt;&lt;input type="hidden" name="op" value="loginuser" /&gt;&lt;/div&gt;
 +
&lt;div&gt;&lt;span&gt;Login:&lt;/span&gt;&lt;input type="text" name="user" /&gt;&lt;/div&gt;
 +
 +
&lt;div&gt;&lt;span&gt;Hasło:&lt;/span&gt;&lt;input type="password" name="pass" /&gt;&lt;/div&gt;
 +
&lt;div&gt;&lt;input type="submit" value="Zaloguj" id="guzik" /&gt;&lt;/div&gt;
 +
&lt;/form&gt;
 +
&lt;/NOUSER_BLOCK&gt;
 +
</pre></dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>by to ładniej wyglądało, można w CSS dodać np.:
 +
<pre>
 +
/* logowanie */
 +
form#logowanie span {
 +
        width: 4em;
 +
        float: left;
 +
}
 +
form#logowanie div {
 +
        margin-bottom: 3px;
 +
}
 +
form#logowanie input {
 +
        width: 8em;
 +
        padding-left: 3px;
 +
}
 +
form#logowanie input#guzik {
 +
        width: auto;
 +
        padding: 3px 5px;
 +
        margin-top: 5px;
 +
        margin-left: 4em; /* tyle samo, ile width w span wyżej */
 +
        font-family: sans-serif;
 +
}</pre></dd></dl>
 +
 +
 +
----
 +
 +
 +
<h2>Zalogowany użytkownik (LOGGED_USER)</h2>
 +
<h3>LOGGED_USER_BLOCK</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>wymagany tag otwierający i tag zamykający (<code>&lt;LOGGED_USER_BLOCK&gt; ... &lt;/LOGGED_USER_BLOCK&gt;</code>)</dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>treść zawarta w tym bloku będzie widoczna tylko i wyłącznie dla zalogowanych gości joga.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd>
 +
<pre>Dla znajomych:
 +
&lt;NOUSER_BLOCK&gt;
 +
( ... )
 +
&lt;/NOUSER_BLOCK&gt;
 +
 +
&lt;LOGGED_USER_BLOCK&gt;
 +
&lt;p&gt;&lt;LOGGED_USER_NAME/&gt;, &lt;a href="&amp;LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF;"&gt;&lt;em&gt;wyloguj się&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;, gdy będziesz wychodzić.
 +
&lt;/p&gt;
 +
&lt;/LOGGED_USER_BLOCK&gt;
 
</pre></dd></dl>
 
</pre></dd></dl>
  
<h3>ENTRY_CATEGORY_CLASS</h3>
+
<h3>LOGGED_USER_NAME</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_CLASS;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;LOGGED_USER_NAME/&gt;</code> lub <code>&amp;LOGGED_USER_NAME;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>LOGGED_USER_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>entrycategory1</code> i <code>entrycategory2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b> (wykorzystywany, gdy w użyciu jest <b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2</b>)</dd></dl>
+
<dd>wstawia nazwę zalogowanego użytkownika.</dd></dl>
  
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF</h3>
+
<h3>LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>blok <strong>LOGGED_USER_BLOCK</strong> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>wstawia URL do kategorii (przy notce)</dd></dl>
+
<dd>wstawia URL do odnośnika wylogowującego zalogowanego użytkownika. Warto sprawić, by użytkownik rzeczywiście kliknął w ten link, gdy będzie odchodził np. od komputera w kawiarence internetowej.</dd></dl>
  
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR</h3>
+
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>status i opis Jabbera</h2>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>grupa znaczników służących do wyświetlania tekstu dostępności (np. dostępny/rozłączony), ikony dostępności oraz
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
Jabberowego opisu.</dd>
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy, nie wymagają żadnego specjalnego bloku</dd>
<dd>wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)</dd></dl>
+
<dt>znaczniki</dt>
 +
<dd><strong>STATUS_TEXT</strong>, <strong>STATUS_IMAGE</strong>, ><strong>STATUS_DESCR</strong> oraz <strong>STATUS_DESCR2</strong>.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;ul&gt;
 +
&lt;li&gt;mój status: &lt;strong&gt;&lt;STATUS_TEXT/&gt;&lt;/strong&gt; &lt;img src="&amp;STATUS_IMAGE;" alt="" /&gt;
 +
&lt;li&gt;mój opis: &lt;em&gt;&lt;STATUS_DESCR/&gt;&lt;/em&gt;
 +
&lt;/ul&gt;
 +
</pre></dd></dl>
  
<h3>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2</h3>
+
<h3>STATUS_TEXT</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2;</code> lub <code>&lt;ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;STATUS_TEXT/&gt;</code> lub <code>&amp;STATUS_TEXT;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>blok <b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
<dd>wstawia tytuły jednej lub więcej kategorii przy wpisie; każda z nich odzielona jest przecinkiem. Wykorzystywane, gdy użytkownik chce dodawać wpisy nie tylko do jednej kategorii).</dd></dl>
+
<dd>wstawia teskt dostępności lub niedostępności. Oba należy ustawić w panelu konfiguracyjnym, w zakładce <em>Ustawienia</em> (<em>Tekst dostępności</em> i <em>Tekst niedostępności</em>), np. dostępny/rozłączony, online/offline, jestem/nie ma mnie itd.</dd></dl>
  
<h3>HEADER</h3>
+
<h3>STATUS_IMAGE</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;HEADER;</code> lub <code>&lt;HEADER/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;STATUS_IMAGE/&gt;</code> lub <code>&amp;STATUS_IMAGE;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia ścieżkę do pliku-ikony dostepności. Należy najpierw utworzyć i wgrać do Joggera dwa takie pliki: <strong>online.png</strong> i <strong>offline.png</strong>. W zależności od statusu właściciela joga, Jogger wstawi ścieżkę do odpowiedniego pliku.</dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>znacznik wstawia pełną ścieżkę, a nie tylko nazwę pliku.</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>STATUS_DESCR</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;STATUS_DESCR/&gt;</code> lub <code>&amp;STATUS_DESCR;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia Jabberowy opis.</dd>
 +
<dt>uwagi</dt>
 +
<dd>[http://bugger.jogger.pl/index.php?do=details&id=68 Bugger - zgłoszenie nr 68]</dd></dl>
 +
 
 +
<h3>STATUS_DESCR2</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;STATUS_DESCR2/&gt;</code> lub <code>&amp;STATUS_DESCR2;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>podobnie jak <strong>STATUS_DESCR</strong> wstawia opis na Jabberze, tyle tylko, że ujęty w cudzysłowy. Jeśli opisu nie ma, cudzysłowy nie zostaną wyświetlone.</dd></dl>
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
<h2>Inne</h2>
 +
<h3>JID</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;JID/&gt;</code> lub <code>&amp;JID;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia JID (Jabber ID) właściciela joga.</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;acronym lang="en" xml:lang="en" title="Jabber Identyfier"&gt;JID&lt;/acronym&gt;: &lt;JID/&gt;
 +
</pre></dd></dl>
 +
 
 +
<h3>ALL_ENTRIES_HREF</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&lt;ALL_ENTRIES_HREF/&gt;</code> lub <code>&amp;ALL_ENTRIES_HREF;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 +
<dd>wstawia link prowadzący do strony głównej z odpowiednimi wpisami (tzn. jeśli ktoś czyta komentarze do wpisu ze stycznia, to ten link przeniesie go do strony z wpisami ze stycznia).</dd>
 +
<dt>przykład</dt>
 +
<dd><pre>
 +
&lt;a href="&amp;ALL_ENTRIES_HREF;" title="Powrót do reszty wpisów"&gt;Wróć&lt;/a&gt;
 +
</pre></dd></dl>
 +
 
 +
<h3>HEADER (NOWY)</h3>
 +
<dl><dt>typ</dt>
 +
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;HEADER;</code> lub <code>&lt;HEADER/&gt;</code></dd>
 +
<dt>stosowanie</dt>
 +
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
 +
<dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
 
<dd>wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
 
<pre>
 
<pre>
Linia 488: Linia 1117:
 
&lt;body&gt;
 
&lt;body&gt;
 
</pre>
 
</pre>
</dd></dl>
+
</dd>
<dl><dt>uwagi</dt>
+
<dt>uwagi</dt>
 
<dd><ol>
 
<dd><ol>
<li>działa w połączeniu ze znacznikiem <b>FOOTER</b> (może także występować sam w szablonie)</li>
+
<li>działa w połączeniu ze znacznikiem <strong>FOOTER</strong> (może także występować sam w szablonie)</li>
 
<li>podczas tworzenia szablonu należy wgrać na serwer plik styli CSS o następującej nazwie <code>style.css</code></li>
 
<li>podczas tworzenia szablonu należy wgrać na serwer plik styli CSS o następującej nazwie <code>style.css</code></li>
 
</ol></dd></dl>
 
</ol></dd></dl>
  
<h3>FOOTER</h3>
+
<h3>FOOTER (NOWY)</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dl><dt>typ</dt>
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;FOOTER;</code> lub <code>&lt;FOOTER/&gt;</code></dd></dl>
+
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;FOOTER;</code> lub <code>&lt;FOOTER/&gt;</code></dd>
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dt>stosowanie</dt>
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
+
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd>
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
 
<dd>wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
 
<pre>
 
<pre>
Linia 508: Linia 1137:
 
</dd></dl>
 
</dd></dl>
  
<h3>LINK_CLASS</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;LINK_CLASS;</code> lub <code>&lt;LINK_CLASS/&gt;</code></dd></dl>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
 
<dd>blok <b>LINK_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>wstawia naprzemiennie tekst <code>link1</code> i <code>link2</code>; działa analogicznie do <b>ENTRY_CLASS</b> i <b>COMMENT_CLASS</b></dd></dl>
 
  
<h3>LINK_CLASS_RESET</h3>
+
----
<dl><dt>typ</dt>
+
<dd>pojedynczy, zapis: <code>&amp;LINK_CLASS_RESET;</code> lub <code>&lt;LINK_CLASS_RESET/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>LINK_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>działa tylko w połączeniu z <b>LINK_CLASS</b>. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku <b>LINK_BLOCK</b>. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania <b>LINK_CLASS</b> i ponowne rozpoczęcie od <code>link1</code>.</dd></dl>
+
  
<h3>LINK_GROUP_BLOCK</h3>
 
<dl><dt>typ</dt>
 
<dd>wymagany tag otwierający i zamykający (<code>&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt; ... &lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;</code>)</dd></dl>
 
<dl><dt>stosowanie</dt>
 
<dd>szablon strony głównej i szablon komentarzy</dd></dl>
 
<dl><dt>działanie</dt>
 
<dd>w tym bloku umieszczana jest lista kategorii linków oraz linki należące do tej kategorii</dd></dl>
 
<dl><dt>przykład</dt>
 
<dd><pre>
 
&lt;ul id="links"&gt;
 
&lt;LINK_GROUP_BLOCK&gt;
 
    &lt;li&gt;&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;
 
    &lt;ul&gt;
 
        &lt;LINK_BLOCK&gt;
 
&lt;li class="&LINK_CLASS;"&gt;&lt;a href="&amp;LINK_HREF;?"&gt;&lt;LINK_HREF_DESCR/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 
&lt;/LINK_BLOCK&gt;
 
    &lt;/ul&gt;
 
    &lt;/li&gt;
 
&lt;/LINK_GROUP_BLOCK&gt;
 
&lt;/ul&gt;
 
</pre></dd></dl>
 
<dl><dt>uwagi</dt>
 
<dd><ol>
 
<li>należy zauważyć, że blok <b>LINK_BLOCK</b> znajduje się pomiędzy blokiem <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (w innym przypadku jogger wywołuje błąd)</li>
 
<li>najlepszym rozwiązaniem tego jest użycie nieuporządkowanej listy <code>&lt;ul&gt;...&lt;/ul&gt;</code> (jak podano w przykładzie)</li>
 
</ol></dd></dl>
 
  
<h3>LINK_GROUP_DESCR</h3>
+
<h2>Nieopisane</h2>
<dl><dt>typ</dt>
+
Lista tagów, których użycie jeszcze nie zostało rozpoznane. Jeśli ktoś już doszedł do tego jak ich używać (jaki blok, szablon i co robią) niech dopisze w tym artykule. Oba są z Joggera 2.0.
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;LINK_GROUP_DESCR;</code> lub <code>&lt;LINK_GROUP_DESCR/&gt;</code></dd></dl>
+
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
<dd>blok <b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (szablon strony głównej i szablon komentarzy)</dd></dl>
+
<dl><dt>działanie</dt>
+
<dd>wstawia tytuł (opis) kategorii (grupy) linków</dd></dl>
+
  
<h3>USER_LOG_IN_ACTION</h3>
+
<strong>Tagi:</strong><br />
<dl><dt>typ</dt>
+
ENTRY_CONTENT_SHORT<br />
<dd>pojedynczy, zapis <code>&amp;USER_LOG_IN_ACTION;</code> lub <code>&lt;USER_LOG_IN_ACTION/&gt;</code></dd></dl>
+
JOGGER_USER_BLOCK<br />
<dl><dt>stosowanie</dt>
+
 
<dd>blok <b>NOUSER_BLOCK</b> (szablon strony logowania)</dd></dl>
+
 
<dl><dt>działanie</dt>
+
----
<dd>wstawia wartość atrybutu <code>action</code> dla formularza logowania</dd></dl>
+
 
 +
 
 +
<h2>Lista wszystkich tagów</h2>
 +
pogrubione są nieopisane w tym poradniku lub sa calkiem nowe
 +
<br />
 +
<br />
 +
&ADMIN_BLOCK<br />
 +
ADMIN_BLOCK<br />
 +
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&<br />
 +
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&<br />
 +
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&<br />
 +
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&<br />
 +
ALL_ENTRIES_HREF&<br />
 +
&ARCHIVE_BLOCK<br />
 +
ARCHIVE_BLOCK<br />
 +
<b>ARCHIVE_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>ARCHIVE_CURRENT_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
ARCHIVE_HREF&<br />
 +
ARCHIVE_HREF_DESCR&<br />
 +
<b>&CATEGORY_BLOCK</b><br />
 +
<b>CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>CATEGORY_ENTRIES&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>CATEGORY_ID&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
&COMMENT_BLOCK<br />
 +
COMMENT_BLOCK<br />
 +
COMMENT_CLASS&<br />
 +
COMMENT_CONTENT&<br />
 +
COMMENT_DATE&<br />
 +
<b>COMMENT_FAVICON&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>COMMENT_FAVICON2&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
COMMENT_FORM&<br />
 +
<b>COMMENT_FORM_ACTION&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>&COMMENT_FORM_BLOCK</b><br />
 +
<b>COMMENT_FORM_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>COMMENT_FORM_BODY&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>COMMENT_FORM_CODE&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>COMMENT_FORM_NICKID&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>COMMENT_FORM_NICKURL&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</b><br />
 +
<b>COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</b><br />
 +
<b>COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b><br />
 +
<b>COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
COMMENT_HOUR&<br />
 +
<b>&COMMENT_LOGGED_BLOCK</b><br />
 +
<b>COMMENT_LOGGED_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
COMMENT_NICK&<br />
 +
<b>&COMMENT_NONE_BLOCK</b><br />
 +
<b>COMMENT_NONE_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
&ENTRY_BLOCK<br />
 +
ENTRY_BLOCK<br />
 +
<b>&ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b><br />
 +
<b>ENTRY_CATEGORY_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>ENTRY_CATEGORY_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
ENTRY_CLASS&<br />
 +
ENTRY_CLASS_RESET&<br />
 +
ENTRY_COMMENT_HREF&<br />
 +
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&<br />
 +
ENTRY_CONTENT&<br />
 +
<b>ENTRY_CONTENT_SHORT&</b><br />
 +
ENTRY_DATE&<br />
 +
&ENTRY_DAY_BLOCK<br />
 +
ENTRY_DAY_BLOCK<br />
 +
ENTRY_HOUR&<br />
 +
ENTRY_ID&<br />
 +
ENTRY_LEVEL&<br />
 +
ENTRY_SUBJECT&<br />
 +
<b>FOOTER&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>HEADER&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
JID&<br />
 +
<b>&JOGGER_USER_BLOCK</b><br />
 +
<b>JOGGER_USER_BLOCK</b><br />
 +
&LINK_BLOCK<br />
 +
LINK_BLOCK<br />
 +
<b>LINK_CLASS&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>LINK_CLASS_RESET&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>&LINK_GROUP_BLOCK</b><br />
 +
<b>LINK_GROUP_BLOCK</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
<b>LINK_GROUP_DESCR&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
LINK_HREF&<br />
 +
LINK_HREF_DESCR&<br />
 +
&LOGGED_USER_BLOCK<br />
 +
LOGGED_USER_BLOCK<br />
 +
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&<br />
 +
LOGGED_USER_NAME&<br />
 +
&NOUSER_BLOCK<br />
 +
NOUSER_BLOCK<br />
 +
STATUS_DESCR&<br />
 +
STATUS_DESCR2&<br />
 +
STATUS_IMAGE&<br />
 +
STATUS_TEXT&<br />
 +
<b>USER_LOG_IN_ACTION&</b> (<i>opisany</i>)<br />
 +
USER_LOG_IN_HREF&
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
Do opisu tagów, które pozostały z Joggera 1.0 wykorzstano materiał [http://staszyna.jogger.pl/ Staszyny]

Wersja z 20:20, 17 lut 2006

Lista i opisy dostępnych tagów Joggera 2.0. Nowe tagi są odpowiednio zaznaczone.

Spis treści

Wpis (ENTRY)

ENTRY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i tag zamykający (<ENTRY_BLOCK> ... </ENTRY_BLOCK>)
stosowanie
strona główna joggera
działanie
wstawia wpisy
przykład
<ENTRY_BLOCK>
  <div class="entry">
    <h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>
	<p><ENTRY_LEVEL/> poziom | <ENTRY_DATE/>, <ENTRY_HOUR/><br />
    kategoria: 
      <ENTRY_CATEGORY_BLOCK>
			<a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"><ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/></a>
      </ENTRY_CATEGORY_BLOCK></p>
	<p><ENTRY_CONTENT/></p>
	<ADMIN_BLOCK>
	<span>
	<a href="&ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;">Edytuj</a>,
    <a href="&ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;>Usuń</a>.
	</span>
	</ADMIN_BLOCK>
  <p><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/></a></p>
  </div>
</ENTRY_BLOCK>

ENTRY_DAY_BLOCK

typ
znacznik opcjonalny; wymagany tag otwierający i tag zamykający (<ENTRY_DAY_BLOCK> ... </ENTRY_DAY_BLOCK>)
stosowanie
strona główna joggera
działanie
użycie tego znacznika nie jest obowiązkowe. Służy on do grupowania wpisów z jednego dnia, zatem jeśli w projekcie szablonu każdy wpis jest oddzielną jednostką, ten znacznik nie będzie przydatny.
przykład
<ENTRY_BLOCK>
<div class="dzien">
<h2>dzień <ENTRY_DATE/></a> roku:</h2>
  <ENTRY_DAY_BLOCK>
  <div class="entry">
  <h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>
  <p><ENTRY_LEVEL/> poziom |<ENTRY_HOUR/><br />
  kategoria: 
  <ENTRY_CATEGORY_BLOCK>
  <a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"><ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/></a>
  </ENTRY_CATEGORY_BLOCK></p>
  <p><ENTRY_CONTENT/></p>
  <p><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/></a></p>
  </div>
  <ADMIN_BLOCK>
  <span>
  <a href="&ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;">Edytuj</a>,
  <a href="&ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;>Usuń</a>.
  </span>
  </ADMIN_BLOCK>
  </ENTRY_DAY_BLOCK>
  <hr />
</div>
</ENTRY_BLOCK>

uwagi

Należy zwrócić uwagę na położenie nagłówka h2 zawierającego znacznik ENTRY_DATE oraz na położenie poziomej linii <hr />

ENTRY_SUBJECT

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_SUBJECT/> lub &ENTRY_SUBJECT;
stosowanie
strona główna joggera i szablon komentarzy (w bloku ENTRY_BLOCK)
działanie
wstawia tytuł wpisu (tytuły dodaje się wysyłając w kliencie Jabbera wpis jako wiadomość, a nie jako czat).

ENTRY_DATE

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_DATE/> lub &ENTRY_DATE;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK) i szablon komentarzy
działanie
wstawia datę (dzień, miesiąc (słownie) i rok) wysłania wpisu lub wpisów.

ENTRY_HOUR

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_HOUR/> lub &ENTRY_HOUR;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK) i szablon komentarzy
działanie
wstawia godzinę wysłania wpisu (w formacie GG:MM:SS).

ENTRY_ID

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_ID/> lub &ENTRY_ID;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK) i szablon komentarzy
działanie
wstawia numer ID wpisu w bazie Joggera. Można tego użyć, by stworzyć zakotwiczenie do wpisu (ang. anchor link). Wstawiany tekst wygląda np. tak: e32726
przykłady
znacznika mozna użyć po prostu w atrybucie id np. nagłowka wpisu:
<h2 id="&ENTRY_ID;"><ENTRY_SUBJECT/></h2>

Można także zrobić od razu odnośnik do danego wpisu, na wypadek, gdyby ktoś chciał podać doń URL:

<h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="#&ENTRY_ID;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>

ENTRY_LEVEL

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_LEVEL/> lub &ENTRY_LEVEL
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK) i szablon komentarzy
działanie
wstawia liczbę oznaczającą poziom dostępności wpisu. Poziom ten określa się poprzedzając treść wpisu znacznikiem <LEVELx>, gdzie x to liczba od 0 do 10. Poziom 0 oznacza, że wpis będzie widoczne dla każdego, a oprócz tego (i tym różni się od poziomu 1.) zostanie wyświetlony na stronie głównej Joggera, w częsci "Ostatnio dodane wpisy". Poziomy od 2 do 10 są już prywatne, by przeczytać takie wpisy, należy się zalogować.
przykład
Znacznika <ENTRY_LEVEL> można użyć na przykład do określenia koloru tła tytułu w zależności od poziomu dostępności wpisu.
<h2 class="poziom&ENTRY_LEVEL;" id="&ENTRY_ID;"><ENTRY_SUBJECT/></h2>

CSS:

.poziom0 { background-color: #fff; }
.poziom1 { background-color: #eee; }
.poziom2 { background-color: #ddd; }
.poziom3 { background-color: #ccc; }
(...)

uwagi

Znacznika można użyć na wiele sposobów. Można po prostu przy każdym wpisie wyświetlić jego poziom dostępności, można (tak jak wyżej) zmieniać kolory tła wpisów, można użyć atrybutu title, lub pseudoelementów CSS :before i :after (np. .poziom2:after { content: " (Wpis ukryty)" } - pomysł XyCastego. Wszystko jest dozwolone.

ENTRY_CONTENT

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_CONTENT> lub &ENTRY_CONTENT;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK) i szablon komentarzy
działanie
wstawia treść wpisu.

ENTRY_COMMENT_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_COMMENT_HREF> lub &ENTRY_COMMENT_HREF;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK)
działanie
wstawia URL w odnośniku do strony z komentarzami.

ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR> lub &ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK)
działanie
wstawia tekst odnośnika do stron z komentarzami. Jeśli nie ma żadnych komentarzy, wtedy jest to "Dodaj komentarz". Jeśli komentarze są - np. "1 komentarz", "3 komentarze", "5 komentarzy".
uwagi
Ponieważ możliwe jest, że kilka wpisów nie będzie miało żadnego komentarza lub będą miały taką samą ich liczbę, może się zdarzyć, że na stronie będzie kilka odnośników tak samo opisanych, a prowadzących do różnych stron. Może to spowodować nieporozumienia, szczególnie w przeglądarkach tekstowych lub dźwiękowych. Dlatego zalecany jest zapis:
<a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;">
<ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/><span class="ukryj"> do wpisu <em><ENTRY_SUBJECT/></em></span>
</a>

Klasa "ukryj" powinna zostać w CSS zdefiniowana następująco:

.ukryj {
	display: none;
}
Dzieki temu, przeglądając stronę bez CSS, zamiast napisu "2 komentarze" w trzech różnych miejscach, zobaczymy: "2 komentarze do wpisu Pierwszy", "2 komentarze do wpisu Drugi", "2 komentarze do wpisu Trzeci".

ENTRY_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_CLASS> lub &ENTRY_CLASS;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK)
działanie
działa analogicznie do znacznika COMMENT_CLASS - naprzemiennie wstawia tekst entry1 i entry2. Można go użyć zarówno do wpisów jak i do całych dni, o ile w szablonie zastosowano znacznik ENTRY_DAY_BLOCK. ENTRY_CLASS zawsze wstawia wspomniane teksty naprzemiennie - bez względu na liczbę wpisów zgrupowanych pod jadą datą.
uwagi
patrz ENTRY_CLASS_RESET
Bugger - zgłoszenie nr 60 (OK)

ENTRY_CLASS_RESET

typ
pojedynczy, zapis: <ENTRY_CLASS_RESET> lub &ENTRY_CLASS_RESET;
stosowanie
strona główna joggera (w bloku ENTRY_BLOCK)
działanie
działa tylko w połączeniu z ENTRY_CLASS. Nie ma ściśle wyznaczonego miejsca, może zostać wpisany gdziekolwiek w bloku ENTRY_BLOCK. Powoduje zignorowanie dotychczasowego porządku działania ENTRY_CLASS i ponowne rozpoczęcie od entry1. Znacznik ten może być przydatny, jeśli wpisy zgrupowane pod wspólną datą mają zmieniać klasy lokalnie, a nie globalnie. W takim przypadku każdy pierwszy wpis danego dnia miałby klasę entry1.

ENTRY_CATEGORY_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<ENTRY_CATEGORY_BLOCK> ... </ENTRY_CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <ENTRY_BLOCK> ... </ENTRY_BLOCK>)
działanie
w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu
przykład
<ENTRY_BLOCK>
  <div class="entry">
    <h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>
	<p><ENTRY_LEVEL/> poziom | <ENTRY_DATE/>, <ENTRY_HOUR/><br />
    kategoria: 
      <ENTRY_CATEGORY_BLOCK>
      <a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"><ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/></a>
      </ENTRY_CATEGORY_BLOCK></p>
	<p><ENTRY_CONTENT/></p>
    <p><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/></a></p>
  </div>
</ENTRY_BLOCK>

ENTRY_CATEGORY_CLASS (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_CLASS; lub <ENTRY_CATEGORY_CLASS/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst entrycategory1 i entrycategory2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS (wykorzystywany, gdy w użyciu jest ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2)

ENTRY_CATEGORY_HREF (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2 (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuły jednej lub więcej kategorii przy wpisie; każda z nich odzielona jest przecinkiem. Wykorzystywane, gdy użytkownik chce dodawać wpisy nie tylko do jednej kategorii).
Archwium wpisów (ARCHIVE)

ARCHIVE_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i tag zamykający (<ARCHIVE_BLOCK> ... </ARCHIVE_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku należy umieścić kod odpowiadający za wyświetlanie linków do stron z poprzednimi wpisami.
przykład
Starsze wpisy:
<ul>
 <ARCHIVE_BLOCK>
  <li><a href="&ARCHIVE_HREF;"><ARCHIVE_HREF_DESCR/></a></li>
 </ARCHIVE_BLOCK>
</ul>

uwagi

Bugger - zgłoszenie nr 10 (propozycja nowych znaczników)
Bugger - zgłoszenie nr 20 (propozycja nowych znaczników)

ARCHIVE_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <ARCHIVE_HREF/> lub &ARCHIVE_HREF;
stosowanie
blok ARCHIVE_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do stron archiwum.

ARCHIVE_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: <ARCHIVE_HREF_DESCR/> lub &ARCHIVE_HREF_DESCR;
stosowanie
blok ARCHIVE_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia nazwy stron archiwum (np. Styczeń 2004 lub - jeśli sortujemy wpisy według ich liczby na stronie - np. 17.02.2004 - 27.01.2004).

ARCHIVE_CLASS (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &ARCHIVE_CLASS; lub <ARCHIVE_CLASS/>
stosowanie
blok ARCHIVE_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst archive1 i archive2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

ARCHIVE_CURRENT_DESCR (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &ARCHIVE_CURRENT_DESCR; lub <ARCHIVE_CURRENT_DESCR/>
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy (nie musi znajdywać się w bloku ARCHIVE_BLOCK)
działanie
wstawia opis (zależnie od wyboru użytkownika w panelu administracyjnym, czyli albo podział na miesiące, albo na dni) archwium, które jest obecnie oglądane
Kategorie wpisów (CATEGORY) (NOWY)

CATEGORY_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<CATEGORY_BLOCK> ... </CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista z kategoriami
przykład
<ul id="categories">
<CATEGORY_BLOCK>
  <li class="&CATEGORY_CLASS;" id="&CATEGORY_ID;">
  <a href="&CATEGORY_HREF;"><CATEGORY_HREF_DESCR/>
  (<CATEGORY_ENTRIES/>)</a></li>
</CATEGORY_BLOCK>
</ul>

CATEGORY_CLASS (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_CLASS; lub <CATEGORY_CLASS/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst category1 i category2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

CATEGORY_ENTRIES (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ENTRIES; lub <CATEGORY_ENTRIES/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia liczbę wpisów w danej kategorii

CATEGORY_HREF (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_HREF; lub <CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (lista kategorii)

CATEGORY_HREF_DESCR (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_HREF_DESCR; lub <CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii

CATEGORY_ID (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ID; lub <CATEGORY_ID/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia identyfikator do kategorii
Linki (LINK)

LINK_GROUP_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<LINK_GROUP_BLOCK> ... </LINK_GROUP_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista kategorii linków oraz linki należące do tej kategorii
przykład
<ul id="links">
<LINK_GROUP_BLOCK>
  <li><LINK_GROUP_DESCR/>
  <ul>
    <LINK_BLOCK>
	<li class="&LINK_CLASS;"><a href="&LINK_HREF;"><LINK_HREF_DESCR/></a></li>
	</LINK_BLOCK>
  </ul>
  </li>
</LINK_GROUP_BLOCK>
</ul>
uwagi
 1. należy zauważyć, że blok LINK_BLOCK znajduje się pomiędzy blokiem LINK_GROUP_BLOCK (w innym przypadku jogger wywołuje błąd)
 2. najlepszym rozwiązaniem tego jest użycie nieuporządkowanej listy <ul>...</ul> (jak podano w przykładzie)

LINK_GROUP_DESCR (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &LINK_GROUP_DESCR; lub <LINK_GROUP_DESCR/>
stosowanie
blok LINK_GROUP_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) kategorii (grupy) linków

LINK_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i tag zamykający (<LINK_BLOCK> ... </LINK_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku należy umieścić kod odpowiadający za wyświetlanie linków do stron, które zapamiętamy w panelu konfiguracyjnym Joggera. Odnośniki zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej. Dzięki tej funkcji można dodawać i usuwać linki do ulubionych stron bez konieczności zmiany kodu szablonu.
przykład
<ul>
 <LINK_BLOCK>
  <li><a href="&LINK_HREF;"><LINK_HREF_DESCR/></a></li>
 </LINK_BLOCK>
</ul>

uwagi
Bugger - zgłoszenie nr 7 (propozycja nowej opcji)

Bugger - zgłoszenie nr 89 (propozycja nowego znacznika)

LINK_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <LINK_HREF/> lub &LINK_HREF;
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do polecanych stron. (patrz: wyjaśnienie przy LINK_BLOCK)

LINK_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: <LINK_HREF_DESCR/> lub &LINK_HREF_DESCR;
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia nazwy polecanych stron. (patrz: wyjaśnienie przy LINK_BLOCK)
Komentarze (COMMENT)

COMMENT_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i tag zamykający (<COMMENT_BLOCK>... </COMMENT_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy
działanie
blok służy wyświetlaniu kolejnych komentarzy.
przykład
<h2>Komentarze:</h2>
<COMMENT_BLOCK>
<div class="<a href="#commentclass">&COMMENT_CLASS;</a>">
	<p>
	<COMMENT_NICK/> | dnia <COMMENT_DATE/>, o godzinie <COMMENT_HOUR/>

	<ADMIN_BLOCK>    
	<span>
	<a href="&ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF;">Usuń</a>,
	<a href="&ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF;">Zablokuj IP</a>.
	</span>
	</ADMIN_BLOCK>
	</p>
	<p><COMMENT_CONTENT/></p>
</div>
</COMMENT_BLOCK>

uwagi
patrz też: COMMENT_FORM

Bugger - zgłoszenie nr 41 (propozycja nowych znaczników)

COMMENT_CLASS

typ
pojedynczy , zapis: <COMMENT_CLASS/> lub &COMMENT_CLASS;
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia na zmianę comment1 lub comment2. Dzięki temu można za pomocą CSS zróżnicować wygląd sąsiadujących komentarzy, i tym samym ułatwić ich czytanie. Najczęściej definiuje się odmienne kolory tła lub style obramowania.

COMMENT_NICK

typ
pojedynczy, zapis: <COMMENT_NICK/> lub &COMMENT_NICK;
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia podpis komentującego. Jeśli komentujący jest użytkownikiem Joggera i w chwili dodawania komentarza był zalogowany do Joggera (zalogować się można na stronie głównej Joggera), wstawiony zostanie podpis będący odnośnikiem do joga komentującego.

COMMENT_DATE

typ
pojedynczy, zapis: <COMMENT_DATE/> lub &COMMENT_DATE;
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia datę dodania komentarza.

COMMENT_HOUR

typ
pojedynczy, zapis: <COMMENT_HOUR/> lub &COMMENT_HOUR;
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia godzinę dodania komentarza.

COMMENT_CONTENT

typ
pojedynczy, zapis: <COMMENT_CONTENT/> lub &COMMENT_CONTENT;
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia treść komentarza.

COMMENT_FAVICON (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &COMMENT_FAVICON; lub <COMMENT_FAVICON/>
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
znacznik jest podmieniany na favikone zarejestrowanego użytwkownika; wymagany plik w katalogu: favicon.png, favicon.gif, favicon.jpg lub favicon.ico; maksymalna wielkość favikony to 32x32 piksele

COMMENT_FAVICON2 (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &COMMENT_FAVICON2; lub <COMMENT_FAVICON2/>
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia czysty link do obrazka (favikony)


Formularz komentarzy (COMMENT_FORM)

COMMENT_FORM

typ
pojedynczy, zapis: <COMMENT_FORM/> lub &COMMENT_FORM;
stosowanie
szablon komentarzy
działanie
wstawia cały formularz do dodawania komentarzy.
przykład
<h2>Dodaj swój komentarz:</h2>
<COMMENT_FORM/>

uwagi
tag wstawia następującą tabelę (zamiast "Sledź ten wątek..." może być button "Przestań sledzić ten wątek"):

<form action="/comment.php" method="post">
<div><input type="hidden" name="jid" value="[jid_komentowanego]" />
  <input type="hidden" name="eid" value="[id_wpisu]" />
  <input type="hidden" name="startid" value="0" />
  <input type="hidden" name="op" value="addcomm" /></div>

  <table>
  <tr>
  <td>Podpis:</td>
  <td><input type="text" name="commnickid" <strong>id="commnickid"</strong> value="[Twój_jid]" /></td>

  </tr>
  <tr>
  <td>Treść:</td>
  <td><textarea name="commbody" <strong>id="commbody"</strong> cols="60" rows="6"></textarea></td>

  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>
  <input type="checkbox" name="notifyentry" value="notify" />

  Śledź ten wątek i powiadom mnie o nowych komentarzach
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input type='submit' name="submit" <strong>id="submitcomm"</strong> value='Wyślij' /></td>
	
  </tr>
</table>
</form>

By zastosować style do tego formularza wystarczy użyć ID jego pól. Jak widać pole z podpisem ma id="commnickid", pole tekstowe z treścią komentarza - id="commbody", przycisk "Wyślij" - id="submitcomm" a przycisk "Przestań śledzić ten wątek" - id="tracestop"

uwagi
Bugger - zgłoszenie nr 8

Bugger - zgłoszenie nr 88 (OK)

COMMENT_FORM_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy
<
działanie
w tym bloku umieszczany jest formularz dodawania komentarzy
przykład
<div class="komentblok">
<h3 class="kTyt">Dodaj nowy komentarz:</h3>
<div class="komentarze"><div class="komklcomment1">

<COMMENT_FORM_BLOCK>
<form action="&COMMENT_FORM_ACTION;" method="post" id="formcomment">
<fieldset>
<div class="commrow1">
  <label id="commnicklab" for="commnickid">Podpis:</label>
  <input type="text" name="commnickid" id="commnickid" value="&COMMENT_FORM_NICKID;" />
</div>
<div class="commrow2">
  <label id="commbodylab" for="commbody">Treść:</label>
  <textarea name="commbody" id="commbody" cols="60" cows="6"><COMMENT_FORM_BODY/></textarea>
</div>

<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
<div class="commrow2">
  <input type="checkbox" name="notifystart" id="notifystart" value="notify" checked="checked" />
  <label id="notifylab" for="notifystart">Śledź ten wątek</label>
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>

<COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <input type="submit" name="notifystop" id="notifystop" value="Przestań śledzić" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK>

<COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnickurllab" for="commnickurl">Podpis:</label>
  <input type="text" name="commnickurl" id="commnickurl" value="&COMMENT_FORM_NICKURL;" />
</div>
<div class="commrow2">
  <label id="codelab" for="code">Kod: <img src="&COMMENT_FORM_CODE;" alt="code" /></label>
  <input type="text" name="code" id="code" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>

<div>
  <input type="submit" name="submit" id="submitcomm" value="Wyślij" />
</div>
</fieldset>
</form>

</COMMENT_FORM_BLOCK>

<COMMENT_LOGGED_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commlogged" for="commlogged">Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować</label>
</div>
</COMMENT_LOGGED_BLOCK>

<COMMENT_NONE_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnone" for="commnone">Komentarze zablokowane</label>
</div>
</COMMENT_NONE_BLOCK>

</div></div>
</div>
uwagi
 1. należy zauważyć, że tag COMMENT_BLOCK także jest poprawnym tagiem formularza komentarzy, lecz nie pozwala on, na tak elastyczną modyfikację tegoż formularza

COMMENT_FORM_ACTION (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_ACTION; lub <COMMENT_FORM_ACTION/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia wartość atrybutu action dla formularza komentarzy

COMMENT_FORM_BODY (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_BODY; lub <COMMENT_FORM_BODY/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
treść komentarza dla formularza komentarzy (umieszczany pomiędzy znacznikami <textarea> (...) </textarea>)

COMMENT_FORM_CODE (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_CODE; lub <COMMENT_FORM_CODE/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia grafikę kodu potrzebnego do wysłania komentarza (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)

COMMENT_FORM_NICKID (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_NICKID; lub <COMMENT_FORM_NICKID/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia podpis komentującego (tylko dla użytkowników zalogowanych)
przykład
<COMMENT_FORM_BLOCK>
(...)
<input type="text" name="commnickid" id="commnickid" value="&COMMENT_FORM_NICKID;" />
(...)
</COMMENT_FORM_BLOCK>

COMMENT_FORM_NICKURL (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_NICKURL; lub <COMMENT_FORM_NICKURL/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia URL komentującego (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)

COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok COMMENT_FORM_BLOCK)
działanie
w bloku tym umieszczany jest checkbox pozwalający na śledzenie danego wątku
przykład
(...)
<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
<div class="commrow2">
  <input type="checkbox" name="notifystart" id="notifystart" value="notify" checked="checked" />
  <label id="notifylab" for="notifystart">Śledź ten wątek</label>
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
(...)

COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok COMMENT_FORM_BLOCK)
działanie
w bloku tym umieszczany jest input pozwalający na zakończenie śledzenia danego wątku
przykład
(...)
<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <input type="submit" name="notifystop" id="notifystop" value="Przestań śledzić" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
(...)

COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok COMMENT_FORM_BLOCK)
działanie
w bloku tym umieszczana jest część formularza komentarzy widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników
przykład
(...)
<COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnickurllab" for="commnickurl">Podpis:</label>
  <input type="text" name="commnickurl" id="commnickurl" value="&COMMENT_FORM_NICKURL;" />
</div>
<div class="commrow2">
  <label id="codelab" for="code">Kod: <img src="&COMMENT_FORM_CODE;" alt="code" /></label>
  <input type="text" name="code" id="code" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>
(...)

COMMENT_LOGGED_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_LOGGED_BLOCK> ... </COMMENT_LOGGED_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy
działanie
w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze są dostępne tylko po zalogowaniu się
przykład
(...)
<COMMENT_LOGGED_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commlogged" for="commlogged">Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować</label>
</div>
</COMMENT_LOGGED_BLOCK>
(...)

COMMENT_NONE_BLOCK (NOWY)

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_NONE_BLOCK> ... </COMMENT_NONE_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy
działanie
w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze zostały zablokowane
przykład
(...)
<COMMENT_NONE_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnone" for="commnone">Komentarze zablokowane</label>
</div>
</COMMENT_NONE_BLOCK>
(...)
Admin (ADMIN)

ADMIN_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i tag zamykający (<ADMIN_BLOCK> ... </ADMIN_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
blok powoduje pokazanie zawartej w nim treści jedynie zalogowanemu (na stronie głównej Joggera) właścicielowi. Można w nim umieścić wszystko, jednak 4 specjalne tagi nadają się do tego lepiej niż cokolwiek innego.
przykład
w bloku ENTRY_BLOCK:
<ENTRY_BLOCKY>
(...)
<ADMIN_BLOCK>
	<span>
	<a href="&ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;">Edytuj</a>,
	<a href="&ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;">Usuń</a>.
  </span>
</ADMIN_BLOCK>
(...)
</ENTRY_BLOCK>

w bloku COMMENT_BLOCK:

<COMMENT_BLOCK>
(...)
<ADMIN_BLOCK>
	<span>
	<a href="&ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF;">Usuń</a>,
	<a href="&ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF;">Zablokuj IP</a>.
	</span>
</ADMIN_BLOCK>
(...)
</COMMENT_BLOCK>

można też tak:

<ADMIN_BLOCK>
	<p>Tego akapitu nie zobaczy nikt poza mną.</p>
</ADMIN_BLOCK>

uwagi
4 tagi zaczynające się od "ADMIN_" nie muszą być umieszczone w bloku ADMIN_BLOCK. Jednak wtedy zwykli użytkownicy odwiedzający joga zobaczą opisy adminowych odnośników. Niczym to nie grozi, bo bez hasła i tak nic nie popsują, chodzi tylko o wygląd strony.

Bugger - zgłoszenie nr 77 (propozycja nowych znaczników)

Bugger - zgłoszenie nr 90 (propozycja nowych znaczników)

ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF/> lub &ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF;
stosowanie
blok ADMIN_BLOCK (szablon strony głównej (wtedy w bloku ENTRIES_DAY) i szablon komentarzy (wtedy gdziekolwiek, bo odnosi się do komentowanego wpisu))
działanie
wstawia URL do strony edycji danego wpisu.

ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF/> lub &ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF;
stosowanie
blok ADMIN_BLOCK (szablon strony głównej (wtedy w bloku ENTRIES_DAY) i szablon komentarzy (wtedy gdziekolwiek, bo odnosi się do komentowanego wpisu))
działanie
wstawia URL do strony z pytaniem o potwierdzenie usunięcia danego wpisu.

ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF/> lub &ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF;
stosowanie
blok ADMIN_BLOCK w bloku COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do odnośnika powodującego usunięcie danego komentarza (bez potwierdzania).

ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF/> lub &ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF;
stosowanie
blok ADMIN_BLOCK w bloku COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do odnośnika powodującego zablokowanie IP osoby komentującej.
Niezalogowany użytkownik (NOUSER)

NOUSER_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i tag zamykający (<NOUSER_BLOCK> ... </NOUSER_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
Wszystko umieszczone w tym bloku będzie widoczne jedynie dla niezalogowanych użytkowników, np. zwykłych gości. Można tu wstawić link do strony logowania lub od razu odpowiedni formularz (dzięki dla kryska).
przykład
Dla znajomych
<NOUSER_BLOCK>
	<p><a href="&USER_LOG_IN_HREF;">Zaloguj się</a>, by przeczytać inne wpisy.</p>
</NOUSER_BLOCK>
<LOGGED_USER_BLOCK> 
( ... ) 
</LOGGED_USER_BLOCK>

uwagi

patrz: formularz logowania

USER_LOG_IN_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <USER_LOG_IN_HREF/> lub &USER_LOG_IN_HREF;
stosowanie
np. blok NOUSER_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL odnośnika do strony logowania http://login.staszyna.jogger.pl). Takiego linka można np. użyć dyskretnie, by nie tylko ukryć niektóre wpisy, ale także samą informację o ukrywaniu czegokolwiek.

USER_LOG_IN_ACTION (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &USER_LOG_IN_ACTION; lub <USER_LOG_IN_ACTION/>
stosowanie
blok NOUSER_BLOCK (szablon strony logowania)
działanie
wstawia wartość atrybutu action dla formularza logowania

FORMULARZ

typ
formularz przygotowany przez kryska, z moimi niewielkimi modyfikacjami
stosowanie
np. blok NOUSER_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
formularz od razu przekazuje Joggerowi dane o nazwie użytkownika i haśle, bez pośrednictwa wyżej wspomnianej strony.
przykład
Dla znajomych:<br />
<NOUSER_BLOCK>
	<form action="http://login.[Twoja_nazwa_domeny].jogger.pl/index.php" method="post" id="logowanie">
	<div><input type="hidden" name="op" value="loginuser" /></div>
	<div><span>Login:</span><input type="text" name="user" /></div>
	
	<div><span>Hasło:</span><input type="password" name="pass" /></div>
	<div><input type="submit" value="Zaloguj" id="guzik" /></div>
	</form>
</NOUSER_BLOCK>

uwagi
by to ładniej wyglądało, można w CSS dodać np.:

/* logowanie */
form#logowanie span {
    width: 4em; 
    float: left;
}
form#logowanie div {
    margin-bottom: 3px;
}
form#logowanie input {
    width: 8em;
    padding-left: 3px;
}
form#logowanie input#guzik {
    width: auto;
    padding: 3px 5px;
    margin-top: 5px;
    margin-left: 4em; /* tyle samo, ile width w span wyżej */
    font-family: sans-serif;
}
Zalogowany użytkownik (LOGGED_USER)

LOGGED_USER_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i tag zamykający (<LOGGED_USER_BLOCK> ... </LOGGED_USER_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
treść zawarta w tym bloku będzie widoczna tylko i wyłącznie dla zalogowanych gości joga.
przykład
Dla znajomych:
<NOUSER_BLOCK> 
( ... ) 
</NOUSER_BLOCK>

<LOGGED_USER_BLOCK>
	<p><LOGGED_USER_NAME/>, <a href="&LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF;"><em>wyloguj się</em></a>, gdy będziesz wychodzić.
	</p>
</LOGGED_USER_BLOCK>

LOGGED_USER_NAME

typ
pojedynczy, zapis: <LOGGED_USER_NAME/> lub &LOGGED_USER_NAME;
stosowanie
blok LOGGED_USER_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia nazwę zalogowanego użytkownika.

LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF/> lub &LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF;
stosowanie
blok LOGGED_USER_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do odnośnika wylogowującego zalogowanego użytkownika. Warto sprawić, by użytkownik rzeczywiście kliknął w ten link, gdy będzie odchodził np. od komputera w kawiarence internetowej.
status i opis Jabbera

typ
grupa znaczników służących do wyświetlania tekstu dostępności (np. dostępny/rozłączony), ikony dostępności oraz Jabberowego opisu.
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy, nie wymagają żadnego specjalnego bloku
znaczniki
STATUS_TEXT, STATUS_IMAGE, >STATUS_DESCR oraz STATUS_DESCR2.
przykład
<ul>
	<li>mój status: <strong><STATUS_TEXT/></strong> <img src="&STATUS_IMAGE;" alt="" />
	<li>mój opis: <em><STATUS_DESCR/></em>
</ul>

STATUS_TEXT

typ
pojedynczy, zapis: <STATUS_TEXT/> lub &STATUS_TEXT;
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia teskt dostępności lub niedostępności. Oba należy ustawić w panelu konfiguracyjnym, w zakładce Ustawienia (Tekst dostępności i Tekst niedostępności), np. dostępny/rozłączony, online/offline, jestem/nie ma mnie itd.

STATUS_IMAGE

typ
pojedynczy, zapis: <STATUS_IMAGE/> lub &STATUS_IMAGE;
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia ścieżkę do pliku-ikony dostepności. Należy najpierw utworzyć i wgrać do Joggera dwa takie pliki: online.png i offline.png. W zależności od statusu właściciela joga, Jogger wstawi ścieżkę do odpowiedniego pliku.
uwagi
znacznik wstawia pełną ścieżkę, a nie tylko nazwę pliku.

STATUS_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: <STATUS_DESCR/> lub &STATUS_DESCR;
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia Jabberowy opis.
uwagi
Bugger - zgłoszenie nr 68

STATUS_DESCR2

typ
pojedynczy, zapis: <STATUS_DESCR2/> lub &STATUS_DESCR2;
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
podobnie jak STATUS_DESCR wstawia opis na Jabberze, tyle tylko, że ujęty w cudzysłowy. Jeśli opisu nie ma, cudzysłowy nie zostaną wyświetlone.
Inne

JID

typ
pojedynczy, zapis: <JID/> lub &JID;
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia JID (Jabber ID) właściciela joga.
przykład
<acronym lang="en" xml:lang="en" title="Jabber Identyfier">JID</acronym>: <JID/>

ALL_ENTRIES_HREF

typ
pojedynczy, zapis: <ALL_ENTRIES_HREF/> lub &ALL_ENTRIES_HREF;
stosowanie
szablon komentarzy
działanie
wstawia link prowadzący do strony głównej z odpowiednimi wpisami (tzn. jeśli ktoś czyta komentarze do wpisu ze stycznia, to ten link przeniesie go do strony z wpisami ze stycznia).
przykład
<a href="&ALL_ENTRIES_HREF;" title="Powrót do reszty wpisów">Wróć</a>

HEADER (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &HEADER; lub <HEADER/>
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html lang="pl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
<title>Jogger :: [Twój JID]</title>
<link rel="StyleSheet" href="/files/style.css" type="text/css">
</head>
<body>

uwagi

 1. działa w połączeniu ze znacznikiem FOOTER (może także występować sam w szablonie)
 2. podczas tworzenia szablonu należy wgrać na serwer plik styli CSS o następującej nazwie style.css

FOOTER (NOWY)

typ
pojedynczy, zapis &FOOTER; lub <FOOTER/>
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
</body>
</html>
Nieopisane

Lista tagów, których użycie jeszcze nie zostało rozpoznane. Jeśli ktoś już doszedł do tego jak ich używać (jaki blok, szablon i co robią) niech dopisze w tym artykule. Oba są z Joggera 2.0.

Tagi:
ENTRY_CONTENT_SHORT
JOGGER_USER_BLOCK
Lista wszystkich tagów

pogrubione są nieopisane w tym poradniku lub sa calkiem nowe

&ADMIN_BLOCK
ADMIN_BLOCK
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&
ALL_ENTRIES_HREF&
&ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_CLASS& (opisany)
ARCHIVE_CURRENT_DESCR& (opisany)
ARCHIVE_HREF&
ARCHIVE_HREF_DESCR&
&CATEGORY_BLOCK
CATEGORY_BLOCK (opisany)
CATEGORY_CLASS& (opisany)
CATEGORY_ENTRIES& (opisany)
CATEGORY_HREF& (opisany)
CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
CATEGORY_ID& (opisany)
&COMMENT_BLOCK
COMMENT_BLOCK
COMMENT_CLASS&
COMMENT_CONTENT&
COMMENT_DATE&
COMMENT_FAVICON& (opisany)
COMMENT_FAVICON2& (opisany)
COMMENT_FORM&
COMMENT_FORM_ACTION& (opisany)
&COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BLOCK (opisany)
COMMENT_FORM_BODY& (opisany)
COMMENT_FORM_CODE& (opisany)
COMMENT_FORM_NICKID& (opisany)
COMMENT_FORM_NICKURL& (opisany)
&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK (opisany)
&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK (opisany)
&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (opisany)
COMMENT_HOUR&
&COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_LOGGED_BLOCK (opisany)
COMMENT_NICK&
&COMMENT_NONE_BLOCK
COMMENT_NONE_BLOCK (opisany)
&ENTRY_BLOCK
ENTRY_BLOCK
&ENTRY_CATEGORY_BLOCK
ENTRY_CATEGORY_BLOCK (opisany)
ENTRY_CATEGORY_CLASS& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2& (opisany)
ENTRY_CLASS&
ENTRY_CLASS_RESET&
ENTRY_COMMENT_HREF&
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&
ENTRY_CONTENT&
ENTRY_CONTENT_SHORT&
ENTRY_DATE&
&ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_HOUR&
ENTRY_ID&
ENTRY_LEVEL&
ENTRY_SUBJECT&
FOOTER& (opisany)
HEADER& (opisany)
JID&
&JOGGER_USER_BLOCK
JOGGER_USER_BLOCK
&LINK_BLOCK
LINK_BLOCK
LINK_CLASS& (opisany)
LINK_CLASS_RESET& (opisany)
&LINK_GROUP_BLOCK
LINK_GROUP_BLOCK (opisany)
LINK_GROUP_DESCR& (opisany)
LINK_HREF&
LINK_HREF_DESCR&
&LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&
LOGGED_USER_NAME&
&NOUSER_BLOCK
NOUSER_BLOCK
STATUS_DESCR&
STATUS_DESCR2&
STATUS_IMAGE&
STATUS_TEXT&
USER_LOG_IN_ACTION& (opisany)
USER_LOG_IN_HREF&
Do opisu tagów, które pozostały z Joggera 1.0 wykorzstano materiał Staszyny