Tagi

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Lista dostępnych tagów

lista aktualnie dostępnych tagów (pogrubione są nieopisane w starym poradniku lub sa calkiem nowe):

&ADMIN_BLOCK
ADMIN_BLOCK
ADMIN_COMMENT_BLOCKIP_HREF&
ADMIN_COMMENT_REMOVE_HREF&
ADMIN_ENTRY_EDIT_HREF&
ADMIN_ENTRY_REMOVE_HREF&
ALL_ENTRIES_HREF&
&ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_BLOCK
ARCHIVE_CLASS& (opisany)
ARCHIVE_CURRENT_DESCR& (opisany)
ARCHIVE_HREF&
ARCHIVE_HREF_DESCR&
&CATEGORY_BLOCK
CATEGORY_BLOCK (opisany)
CATEGORY_CLASS& (opisany)
CATEGORY_ENTRIES& (opisany)
CATEGORY_HREF& (opisany)
CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
CATEGORY_ID& (opisany)
&COMMENT_BLOCK
COMMENT_BLOCK
COMMENT_CLASS&
COMMENT_CONTENT&
COMMENT_DATE&
COMMENT_FAVICON& (opisany)
COMMENT_FAVICON2& (opisany)
COMMENT_FORM&
COMMENT_FORM_ACTION& (opisany)
&COMMENT_FORM_BLOCK
COMMENT_FORM_BLOCK (opisany)
COMMENT_FORM_BODY& (opisany)
COMMENT_FORM_CODE& (opisany)
COMMENT_FORM_NICKID& (opisany)
COMMENT_FORM_NICKURL& (opisany)
&COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK (opisany)
&COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK
COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK (opisany)
&COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK
COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (opisany)
COMMENT_HOUR&
&COMMENT_LOGGED_BLOCK
COMMENT_LOGGED_BLOCK (opisany)
COMMENT_NICK&
&COMMENT_NONE_BLOCK
COMMENT_NONE_BLOCK (opisany)
&ENTRY_BLOCK
ENTRY_BLOCK
&ENTRY_CATEGORY_BLOCK
ENTRY_CATEGORY_BLOCK (opisany)
ENTRY_CATEGORY_CLASS& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR& (opisany)
ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2& (opisany)
ENTRY_CLASS&
ENTRY_CLASS_RESET&
ENTRY_COMMENT_HREF&
ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR&
ENTRY_CONTENT&
ENTRY_CONTENT_SHORT&
ENTRY_DATE&
&ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_DAY_BLOCK
ENTRY_HOUR&
ENTRY_ID&
ENTRY_LEVEL&
ENTRY_SUBJECT&
FOOTER& (opisany)
HEADER& (opisany)
JID&
&JOGGER_USER_BLOCK
JOGGER_USER_BLOCK
&LINK_BLOCK
LINK_BLOCK
LINK_CLASS& (opisany)
LINK_CLASS_RESET& (opisany)
&LINK_GROUP_BLOCK
LINK_GROUP_BLOCK (opisany)
LINK_GROUP_DESCR& (opisany)
LINK_HREF&
LINK_HREF_DESCR&
&LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_BLOCK
LOGGED_USER_LOG_OUT_HREF&
LOGGED_USER_NAME&
&NOUSER_BLOCK
NOUSER_BLOCK
STATUS_DESCR&
STATUS_DESCR2&
STATUS_IMAGE&
STATUS_TEXT&
USER_LOG_IN_ACTION&
USER_LOG_IN_HREF&


uzupełnienia tagów (proszę dodawać w miarę możliwości i rozpoznania użycia)

Opis nowych tagów

ARCHIVE_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &ARCHIVE_CLASS; lub <ARCHIVE_CLASS/>
stosowanie
blok ARCHIVE_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst archive1 i archive2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

ARCHIVE_CURRENT_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: &ARCHIVE_CURRENT_DESCR; lub <ARCHIVE_CURRENT_DESCR/>
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy (nie musi znajdywać się w bloku ARCHIVE_BLOCK)
działanie
wstawia opis (zależnie od wyboru użytkownika w panelu administracyjnym, czyli albo podział na miesiące, albo na dni) archwium, które jest obecnie oglądane

CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<CATEGORY_BLOCK> ... </CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista z kategoriami
przykład
<ul id="categories">
<CATEGORY_BLOCK>
  <li class="&CATEGORY_CLASS;" id="&CATEGORY_ID;">
  <a href="&CATEGORY_HREF;"><CATEGORY_HREF_DESCR/>
  (<CATEGORY_ENTRIES/>)</a></li>
</CATEGORY_BLOCK>
</ul>

CATEGORY_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_CLASS; lub <CATEGORY_CLASS/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst category1 i category2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

CATEGORY_ENTRIES

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ENTRIES; lub <CATEGORY_ENTRIES/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia liczbę wpisów w danej kategorii

CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &CATEGORY_HREF; lub <CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (lista kategorii)

CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_HREF_DESCR; lub <CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku prowadzącego do danej kategorii

CATEGORY_ID

typ
pojedynczy, zapis &CATEGORY_ID; lub <CATEGORY_ID/>
stosowanie
blok CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia identyfikator do kategorii

COMMENT_FAVICON

typ
pojedynczy, zapis &COMMENT_FAVICON; lub <COMMENT_FAVICON/>
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
znacznik jest podmieniany na favikone zarejestrowanego użytwkownika; wymagany plik w katalogu: favicon.png, favicon.gif, favicon.jpg lub favicon.ico; maksymalna wielkość favikony to 32x32 piksele

COMMENT_FAVICON2

typ
pojedynczy, zapis &COMMENT_FAVICON2; lub <COMMENT_FAVICON2/>
stosowanie
blok COMMENT_BLOCK (szablon komentarzy)
działanie
wstawia czysty link do obrazka (favikony)


COMMENT_FORM_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczany jest formularz dodawania komentarzy
przykład
<div class="komentblok">
<h3 class="kTyt">Dodaj nowy komentarz:</h3>
<div class="komentarze"><div class="komklcomment1">

<COMMENT_FORM_BLOCK>
<form action="&COMMENT_FORM_ACTION;" method="post" id="formcomment">
<fieldset>
<div class="commrow1">
  <label id="commnicklab" for="commnickid">Podpis:</label>
  <input type="text" name="commnickid" id="commnickid" value="&COMMENT_FORM_NICKID;" />
</div>
<div class="commrow2">
  <label id="commbodylab" for="commbody">Treść:</label>
  <textarea name="commbody" id="commbody" cols="60" cows="6"><COMMENT_FORM_BODY/></textarea>
</div>

<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
<div class="commrow2">
  <input type="checkbox" name="notifystart" id="notifystart" value="notify" checked="checked" />
  <label id="notifylab" for="notifystart">Śledź ten wątek</label>
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>

<COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <input type="submit" name="notifystop" id="notifystop" value="Przestań śledzić" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK>

<COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnickurllab" for="commnickurl">Podpis:</label>
  <input type="text" name="commnickurl" id="commnickurl" value="&COMMENT_FORM_NICKURL;" />
</div>
<div class="commrow2">
  <label id="codelab" for="code">Kod: <img src="&COMMENT_FORM_CODE;" alt="code" /></label>
  <input type="text" name="code" id="code" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>

<div>
  <input type="submit" name="submit" id="submitcomm" value="Wyślij" />
</div>
</fieldset>
</form>

</COMMENT_FORM_BLOCK>

<COMMENT_LOGGED_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commlogged" for="commlogged">Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować</label>
</div>
</COMMENT_LOGGED_BLOCK>

<COMMENT_NONE_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnone" for="commnone">Komentarze zablokowane</label>
</div>
</COMMENT_NONE_BLOCK>

</div></div>
</div>
uwagi
 1. należy zauważyć, że tag COMMENT_BLOCK także jest poprawnym tagiem formularza komentarzy, lecz nie pozwala on, na tak elastyczną modyfikację tegoż formularza

COMMENT_FORM_ACTION

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_ACTION; lub <COMMENT_FORM_ACTION/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia wartość atrybutu action dla formularza komentarzy

COMMENT_FORM_BODY

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_BODY; lub <COMMENT_FORM_BODY/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
treść komentarza dla formularza komentarzy (umieszczany pomiędzy znacznikami <textarea> (...) </textarea>)

COMMENT_FORM_CODE

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_CODE; lub <COMMENT_FORM_CODE/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia grafikę kodu potrzebnego do wysłania komentarza (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)

COMMENT_FORM_NICKID

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_NICKID; lub <COMMENT_FORM_NICKID/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia podpis komentującego (tylko dla użytkowników zalogowanych)
przykład
<COMMENT_FORM_BLOCK>
(...)
<input type="text" name="commnickid" id="commnickid" value="&COMMENT_FORM_NICKID;" />
(...)
</COMMENT_FORM_BLOCK>

COMMENT_FORM_NICKURL

typ
pojedynczy, zapis: &COMMENT_FORM_NICKURL; lub <COMMENT_FORM_NICKURL/>
stosowanie
blok COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK (szablon komentarzy, formularz komentarzy)
działanie
wstawia URL komentującego (widoczne tylko dla użytkowników niezalogowanych)

COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok COMMENT_FORM_BLOCK)
działanie
w bloku tym umieszczany jest checkbox pozwalający na śledzenie danego wątku
przykład
(...)
<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
<div class="commrow2">
  <input type="checkbox" name="notifystart" id="notifystart" value="notify" checked="checked" />
  <label id="notifylab" for="notifystart">Śledź ten wątek</label>
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
(...)

COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_NOTIFY_STOP_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok COMMENT_FORM_BLOCK)
działanie
w bloku tym umieszczany jest input pozwalający na zakończenie śledzenia danego wątku
przykład
(...)
<COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <input type="submit" name="notifystop" id="notifystop" value="Przestań śledzić" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOTIFY_START_BLOCK>
(...)

COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK> ... </COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy (blok COMMENT_FORM_BLOCK)
działanie
w bloku tym umieszczana jest część formularza komentarzy widoczna tylko dla niezalogowanych użytkowników
przykład
(...)
<COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnickurllab" for="commnickurl">Podpis:</label>
  <input type="text" name="commnickurl" id="commnickurl" value="&COMMENT_FORM_NICKURL;" />
</div>
<div class="commrow2">
  <label id="codelab" for="code">Kod: <img src="&COMMENT_FORM_CODE;" alt="code" /></label>
  <input type="text" name="code" id="code" />
</div>
</COMMENT_FORM_NOUSER_BLOCK>
(...)

COMMENT_LOGGED_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_LOGGED_BLOCK> ... </COMMENT_LOGGED_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy
działanie
w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze są dostępne tylko po zalogowaniu się
przykład
(...)
<COMMENT_LOGGED_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commlogged" for="commlogged">Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować</label>
</div>
</COMMENT_LOGGED_BLOCK>
(...)

COMMENT_NONE_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<COMMENT_NONE_BLOCK> ... </COMMENT_NONE_BLOCK>)
stosowanie
szablon komentarzy, formularz komentarzy
działanie
w bloku tym umieszczana oglądający jest informoany o tym, że komentarze zostały zablokowane
przykład
(...)
<COMMENT_NONE_BLOCK>
<div class="commrow1">
  <label id="commnone" for="commnone">Komentarze zablokowane</label>
</div>
</COMMENT_NONE_BLOCK>
(...)

ENTRY_CATEGORY_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<ENTRY_CATEGORY_BLOCK> ... </ENTRY_CATEGORY_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy (pomiędzy znacznikami <ENTRY_BLOCK> ... </ENTRY_BLOCK>)
działanie
w tym bloku umieszczona jest kategoria danego wpisu
przykład
<ENTRY_BLOCK>
  <div class="entry">
    <h2 id="&ENTRY_ID;"><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_SUBJECT/></a></h2>
	<p><ENTRY_LEVEL/> poziom | <ENTRY_DATE/>, <ENTRY_HOUR/><br />
    kategoria: 
      <ENTRY_CATEGORY_BLOCK>
      <a href="&ENTRY_CATEGORY_HREF;"><ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/></a>
      </ENTRY_CATEGORY_BLOCK></p>
	<p><ENTRY_CONTENT/></p>
    <p><a href="&ENTRY_COMMENT_HREF;"><ENTRY_COMMENT_HREF_DESCR/></a></p>
  </div>
</ENTRY_BLOCK>

ENTRY_CATEGORY_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_CLASS; lub <ENTRY_CATEGORY_CLASS/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst entrycategory1 i entrycategory2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS (wykorzystywany, gdy w użyciu jest ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2)

ENTRY_CATEGORY_HREF

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia URL do kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) linku kategorii (przy notce)

ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2

typ
pojedynczy, zapis: &ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2; lub <ENTRY_CATEGORY_HREF_DESCR2/>
stosowanie
blok ENTRY_CATEGORY_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuły jednej lub więcej kategorii przy wpisie; każda z nich odzielona jest przecinkiem. Wykorzystywane, gdy użytkownik chce dodawać wpisy nie tylko do jednej kategorii).

HEADER

typ
pojedynczy, zapis &HEADER; lub <HEADER/>
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html lang="pl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
<title>Jogger :: [Twój JID]</title>
<link rel="StyleSheet" href="/files/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
uwagi
 1. działa w połączeniu ze znacznikiem FOOTER (może także występować sam w szablonie)
 2. podczas tworzenia szablonu należy wgrać na serwer plik styli CSS o następującej nazwie style.css

FOOTER

typ
pojedynczy, zapis &FOOTER; lub <FOOTER/>
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
wstawia następujący kod do szablonu (stosowany w szablonach uproszczonych):
</body>
</html>

LINK_CLASS

typ
pojedynczy, zapis: &LINK_CLASS; lub <LINK_CLASS/>
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia naprzemiennie tekst link1 i link2; działa analogicznie do ENTRY_CLASS i COMMENT_CLASS

LINK_CLASS_RESET

typ
pojedynczy, zapis: &LINK_CLASS_RESET; lub <LINK_CLASS_RESET/>
stosowanie
blok LINK_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
działa tylko w połączeniu z LINK_CLASS. Nie ma ściśle określonego miejsca, może zostać wpisany w dowolnym miejscu bloku LINK_BLOCK. Powoduje zignorowanie dotychczasowego działania LINK_CLASS i ponowne rozpoczęcie od link1.

LINK_GROUP_BLOCK

typ
wymagany tag otwierający i zamykający (<LINK_GROUP_BLOCK> ... </LINK_GROUP_BLOCK>)
stosowanie
szablon strony głównej i szablon komentarzy
działanie
w tym bloku umieszczana jest lista kategorii linków oraz linki należące do tej kategorii
przykład
<ul id="links">
<LINK_GROUP_BLOCK>
  <li><LINK_GROUP_DESCR/>
  <ul>
    <LINK_BLOCK>
	<li class="&LINK_CLASS;"><a href="&LINK_HREF;?"><LINK_HREF_DESCR/></a></li>
	</LINK_BLOCK>
  </ul>
  </li>
</LINK_GROUP_BLOCK>
</ul>
uwagi
 1. należy zauważyć, że blok LINK_BLOCK znajduje się pomiędzy blokiem LINK_GROUP_BLOCK (w innym przypadku jogger wywołuje błąd)
 2. najlepszym rozwiązaniem tego jest użycie nieuporządkowanej listy <ul>...</ul> (jak podano w przykładzie)

LINK_GROUP_DESCR

typ
pojedynczy, zapis &LINK_GROUP_DESCR; lub <LINK_GROUP_DESCR/>
stosowanie
blok LINK_GROUP_BLOCK (szablon strony głównej i szablon komentarzy)
działanie
wstawia tytuł (opis) kategorii (grupy) linków