Bot

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Czym jest joggerowy bot?

Jest tym co najbardziej odróżnia Jogger.pl od innych serwisów umożliwiających blogowanie. Dzięki niemu Twój blog nareszcie do Ciebie przemówi - przez komunikator. Umożliwi Ci on interakcje z Jogger.pl, tak jakby był to zwykły użytkownik sieci Jabber.

Jak mogę go użyć?

Bot Jogger.pl służy do dodawania nowych wpisów do Twojego dziennika, powiadamiania o komentarzach dodanych do twojego dziennika oraz do dzienników, które śledzisz, a także dodawania komentarzy do śledzonych dzienników.

Dodawanie nowych wpisów

Wysłanie do bota wiadomości o dowolnej treści (oprócz tych zawierających specjalne znaczniki, a opisanych poniżej) spowoduje opublikowanie tej wiadomości w Twoim dzienniku, a Ty otrzymasz powiadomienie o jej opublikowaniu.

Jeżeli korzystasz z komunikatora umożliwiającego podanie tematu wiadomości, to wykorzystaj bezpośrednią możliwość nadania tematu dla wpisu. Wpis będzie pełniejszy i bardziej elegancki.

Jeżeli poziom dodania wpisu nie zostanie określony, to wpis zostanie dodany na poziomie domyślnym, określonym w ustawieniach Twojego dziennika w panelu administracyjnym.

Obecnie możliwe jest określenie dodatkowych elementów wpisu za pomocą parametrów umieszczonych w początkowej treści wpisu przesyłanego do bota joggerowego.

Parametry powinny być umieszczone w nawiasach po jednym na linię tekstu, wartości powinny być umieszczone po dwukropku, bez dodatkowej spacji po tym dwukropku. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Po ostatnim parametrze też musi być nowa linia i dopiero w niej treść wpisu.

Określanie tytułu wpisu

Należy wybrać jedną z poniższych postaci określania tytułu wpisu:

(tytul:Tytuł wpisu)
(tytuł:Tytuł wpisu)
(temat:Tytuł wpisu)
(subject:Tytuł wpisu)

Określanie kategorii wpisu

Należy wybrać jedną z poniższych postaci określania kategorii, do których ma być przypisany wpis:

(kategoria:ogólne,internet,praca)
(category:ogólne,internet,praca)

Określanie poziomu wpisu

Należy wybrać jedną z poniższych postaci określania poziomu, na którym ma być widoczny dodany wpis - cyfra 1 oznacza w tym wypadku poziom 1:

(poziom:1)
(level:1)

Działa również stary sposób określania poziomu wpisu - jeżeli treść swojego nowego wpisu poprzedzisz znacznikiem <LEVELx>, gdzie x to pewna liczba, to bot joggerowy doda Twój nowy wpis z odpowiednim poziomem dostępu.

Określanie tagów wpisu

Tagi, inaczej słowa kluczowe, służą do opisania treści wpisu. Poniższy przykład przedstawia sposób określania tagów dla wpisu:

(tag:internet,jogger,bot)

Określanie URI dla trackbacków

Poniższy przykład przedstawia sposób określania URI dla powiadamianych wpisów na innych blogach o odnoszeniu się do nich w aktualnym wpisie (trackbacków):

(trackback:http://joggerpl2.jogger.pl/2006/10/25/trackback-ustawienia/trackback/)

Obowiązują takie same zasady dodawania trackbacków jak przy dodawaniu wpisów w panelu administracyjnym.

Sterowanie dostępnością komentarzy do wpisu

Włączanie możliwości komentowania wpisu dla wszystkich

Należy wybrać jedną z poniższych postaci włączania możliwości komentowania wpisu dla wszystkich:

(komentarze:0)
(komentarze:tak)
(komentarze:yes)
(komentarze:włącz)
(komentarze:wlacz)
(komentarze:on)
(comments:0)
(comments:tak)
(comments:yes)
(comments:włącz)
(comments:wlacz)
(comments:on)
Włączanie możliwości komentowania wpisu dla użytkowników Joggera

Należy wybrać jedną z poniższych postaci włączania możliwości komentowania wpisu dla zalogowanych użytkowników Joggera:

(komentarze:1)
(komentarze:jogger)
(comments:1)
(comments:jogger)
Wyłączanie możliwości komentowania wpisu

Należy wybrać jedną z poniższych postaci wyłączania możliwości komentowania wpisu:

(komentarze:2)
(komentarze:nie)
(komentarze:no)
(komentarze:wyłącz)
(komentarze:wylacz)
(komentarze:off)
(comments:2)
(comments:nie)
(comments:no)
(comments:wyłącz)
(comments:wylacz)
(comments:off)

Dodanie wpisu jako szkic

(szkic)
(draft)

Sterowanie pracą Tidy

HTML Tidy to walidator/poprawiacz kodu HTML.

Wyłączanie procesowania wpisu przez Tidy

Należy wybrać jedną z poniższych postaci wyłączania procesowania wpisu:

(tidy:0)
(tidy:nie)
(tidy:no)
(tidy:wyłącz)
(tidy:wylacz)
(tidy:off)
Włączanie procesowania wpisu przez Tidy

Należy wybrać jedną z poniższych postaci włączania procesowania wpisu:

(tidy:1)
(tidy:tak)
(tidy:yes)
(tidy:włącz)
(tidy:wlacz)
(tidy:on)

Dzielenie wpisu

Dla zachowania estetyki strony głównej Joggera i Techblogu proponujemy dodawać wpisy na poziomie zerowym tak, aby na tych stronach był widoczny tylko początkowy fragment długiego wpisu.

Więcej szczegółów: Dzielenie wpisów.

Komentowanie wpisów

Jeżeli śledzisz jakiś wpis, to dostajesz powiadomienia o nowych komentarzach do tego wpisu. W treści takiego powiadomienia jest zawarty numer poprzedzony znaczkiem krzyżyka (hasza) #. Ten numer to numer wpisu na Joggerze. W niektórych dziennikach, w zależności od szablonu jaki zastosował jego właściciel, jest widoczny bezpośrednio lub w treści trwałego odnośnika (permalinku).

Napisanie do bota wiadomości rozpoczynającej się takim numerem z krzyżykiem i oddzielonej spacją od niego treści komentarza spowoduje dodanie komentarza do wpisu o tym numerze.

Przykład:

#999999 Treść komentarza

Śledzenie wpisów

Śledzenie wpisu trwa 14 dni od dodania własnego komentarza lub włączenia śledzenia wpisu. Śledzenie wpisu jest również możliwe bez dodawania komentarza.

Włączenie śledzenia wpisu

Włączenie śledzenia wpisu następuje po wysłaniu do bota komendy w postaci krzyżyk(hash)znak_plusnumer_wpisu, np.:

#+999999

Włączyć śledzenie wpisu można również na stronie www danego dziennika, przez dodanie komentarza (również pustego) z włączeniem opcji śledzenia.

Wyłączenie śledzenia wpisu

Wyłączenie śledzenia wpisu następuje po wysłaniu do bota komendy w postaci krzyżyk(hash)znak_minusnumer_wpisu, np.:

#-999999

Wyłączyć śledzenie wpisu można również na stronie www danego dziennika, przez naciśnięcie przycisku Przestań śledzić (lub podobnego, zależnie od autora szablonu lub dziennika).

Generowanie nowego hasła

Wysłanie do bota wiadomości o treści <PASS> spowoduje, że w odpowiedzi uzyskasz nowe hasło do swojego konta na na Jogger.pl.

Uwaga użytkownicy GMail!

Cenna informacja dla posiadaczy jabbera m.in na GMailu - jeśli nie dostajesz powiadomień od Joggera, ustaw w Panelu administracyjnym rodzaj przychodzących wiadomości na Rozmowa.

Powiadomienia w formie rozmowy dochodzą jedynie gdy jesteś zalogowany (online).

Jeżeli jesteś niezalogowany (offline), to wiadomości z okresu jak jesteś offline mogą być odebrane później, pod warunkiem, że w Ustawieniach konta GMail, w zakładce Czat (ang. Chat) wybrana jest opcja Zapisuj historię czatu na moim koncie Gmail (ang. Save chat history in my Gmail account). Wtedy dodatkowo widać odebrane treści z poziomu WWW GMaila. Powiadomienia przychodzą wtedy w formie Wiadomości, nie Rozmowy.