Format daty

Z JoggerWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Poniższych znaków używa się do formatowania daty:

 • a - "am" lub "pm"
 • A - "AM" lub "PM"
 • B - Czas internetowy Swatcha
 • d - dzień miesiąca, 2 cyfry z dopełnianiem zerem; tj. od "01" do "31"
 • j - dzień miesiąca bez zera na początku; tzn. od "1" do "31"
 • D - dzień tygodnia, tekst, 3 litery; np. "Fri"
 • F - miesiąc, tekst, pełna nazwa; np. "styczeń"
 • g - godzina, format 12-godzinny bez dopełniania; tj. od "1" do "12"
 • G - godzina, format 24-godzinny bez dopełniania; tj. od "0" do "23"
 • h - godzina, format 12-godzinny, 2 cyfry z dopełnianiem zerem; tj. od "01" do "12"
 • H - godzina, format 24-godzinny, 2 cyfry z dopełnianiem zerem; tj. od "00" do "23"
 • i - minuty; tj. od "00" do "59"
 • I (duża litera i) - "1" jeśli czas letni, "0" jeśli czas zimowy
 • l (mała litera L) - dzień tygodnia, tekst, pełna nazwa; np. "piątek"
 • L - "1" jeśli rok przestępny, "0" w przeciwnym razie
 • m - miesiąc; tj. od "01" do "12"
 • M - miesiąc, tekst, 3 litery; np. "Jan"
 • n - miesiąc bez zera na początku; tj. od "1" do "12"
 • O - różnica w stosunku do czasu Greenwich; np. "+0200"
 • r - data sformatowana według RFC 822; n.p. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200"
 • s - sekundy; tj. od "00" do "59"
 • S - standardowy angielski sufiks liczebnika porządkowego, 2 litery; tj. "st", "nd", "rd" lub "th"
 • t - liczba dni w danym miesiącu; tj. od "28" do "31"
 • T - strefa czasowa; np. "EST" lub "MDT"
 • U - liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970 00:00:00 GMT)
 • w - dzień tygodnia, liczbowy, tj. od "0" (Niedziela) do "6" (Sobota)
 • W - numer tygodnia w roku według ISO-8601, tydzień zaczyna się w poniedziałek
 • Y - rok, 4 liczby; np. "1999"
 • y - rok, 2 liczby; np. "99"
 • z - dzień roku; tj. od "0" do "365"
 • Z - offset strefy czasowej w sekundach (tj. pomiędzy "-43200" a "43200"). Offset dla stref czasowych na zachód od UTC (południka zero) jest zawsze ujemny, a dla tych na wschód od UTC jest zawsze dodatni.

Domyślne ustawienia

Domyślnie po założeniu Joggera ustawiony jest format daty: d F Y, a format czasu: H:i:s